פירוק עופות

הרב ח. יפרח

שאלה:

האם צריך לפרק עופות שקונים בחנות רק ליד משגיח?


תשובה:

את פירוק העופות יש לבצע בנוכחות משגיח, ורק לאחר אישור המשגיח המוכר רשאי לקבל הזמנות למכירה ולמשלוח.
יש חנויות בהן המשגיח נמצא רק בשעות מסוימות, ולכן בשעות בהן המשגיח לא נמצא – ניתן לחתוך ולפרק את העופות אם מתקיימים התנאים הבאים:

  1. המוכר יפרק את העופות אך ורק בנוכחות הלקוח.
  2. על הלקוח לבדוק שעל העופות צמודה היטב פלומבה, או הולוגרמה מקורית, שמחלקת הכשרות מטביעה על העופות, בשעת השחיטה.
  3. הלקוח צריך לקחת את העופות מיד ולא להשאירם ללא פיקוח.
    ברכה והצלחה. ■
2023-09-12
Scroll to Top
גלילה למעלה