הרב גבי קדוש

לָמָה‭ ‬הֲרֵעֹתָה‭ ‬לָעָם‭ ‬הַזֶּה‭ ‬‮–‬‭ ‬האמנם‭?‬

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

אחרי‭ ‬שמשה‭ ‬רבנו‭ ‬מרגיש‭ ‬שנכשל‭ ‬בשליחותו‭ ‬לפרעה‭ ‬לשחרור‭ ‬העם‭ ‬משעבוד‭ ‬מצרים‭, ‬וכתוצאה‭ ‬מכך‭ ‬חלה‭ ‬החמרה‭ ‬בתנאי‭ ‬העבדות‭, ‬משה‭ ‬בא‭ ‬בטענה‭ ‬קשה‭ ‬כלפי‭ ‬הקב‮"‬ה‭ ‬בתחילת‭ ‬פרשתנו‭: ‬‮'‬ויאמר‭ ‬אדני‭ ‬למה‭ ‬הרעתה‭ ‬לעם‭ ‬הזה‭ ‬למה‭ ‬זה‭ ‬שלחתני‭: ‬ומאז‭ ‬באתי‭ ‬אל–פרעה‭ ‬לדבר‭ ‬בשמך‭ ‬הרע‭ ‬לעם‭ ‬הזה‭ ‬והצל‭ ‬לא–הצלת‭ ‬את–עמך‮'‬‭ [‬שמות‭ ‬ה‭, ‬כב‭]. ‬

רבנו‭ ‬חננאל‭ ‬מפרש‭ ‬שאין‭ ‬כאן‭ ‬טענה‭ ‬כלפי‭ ‬הקב"ה‭ ‬אלא‭ ‬שאלת‭ ‬בירור‭: ‬‮'‬אין‭ ‬זה‭ ‬לשון‭ ‬תלונה‭ ‬והטחת‭ ‬דברים‭. ‬אבל‭ ‬הוא‭ ‬לשון‭ ‬שאלה‭, ‬כי‭ ‬שאל‭ ‬משה‭ ‬בפני‭ ‬הקב‮"‬ה‭, ‬המידה‭ ‬הזאת‭ ‬למה‭, ‬צדיק‭ ‬ורע‭ ‬לו‭ ‬ורשע‭ ‬וטוב‭ ‬לו‭? ‬שהיה‭ ‬רואה‭ ‬לישראל‭ ‬בשעבוד‭ ‬גדול‭ ‬ועצום‭ ‬מול‭ ‬צרות‭ ‬רבות‭, ‬ולמצרים‭ ‬הרשעים‭ ‬הכופרים‭ ‬היה‭ ‬רואה‭ ‬הצלחה‭ ‬ושלווה‮'‬

כמה‭ ‬פעמים‭ ‬בחיינו‭ ‬אנו‭ ‬בוחנים‭ ‬את‭ ‬המציאות‭ ‬לפי‭ ‬ראות‭ ‬עיננו‭ ‬העכשווית‭, ‬נדמה‭ ‬לנו‭ ‬שאין‭ ‬כאן‭ ‬צדק‭, ‬יש‭ ‬כאן‭ ‬עוול‭, ‬באמת‭ ‬אנו‭ ‬לא‭ ‬מבינים‭, ‬אנו‭ ‬באמת‭ ‬מאמינים‭ ‬באמונה‭ ‬שלמה‭ ‬ש'טוב‭ ‬ה‮'‬‭ ‬לכל‭ ‬ורחמיו‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬מעשיו‮'‬‭, ‬אנו‭ ‬באמת‭ ‬מאמינים‭ ‬ש'ברוך‭ ‬דיין‭ ‬האמת‮'‬‭ ‬אך‭ ‬עדיין‭ ‬אנו‭ ‬לא‭ ‬רואים‭ ‬זאת‭ ‬בעיני‭ ‬הבשר‭ ‬שלנו‭ ‬ולכן‭ ‬אנו‭ ‬מתפללים‭ ‬ומקווים‭ ‬שהקב"ה‭ ‬יפקח‭ ‬את‭ ‬עינינו‭. ‬

זו‭ ‬באמת‭ ‬התשובה‭ ‬שהקב"ה‭ ‬משיב‭ ‬למשה‭ ‬רבינו‭: ‬‮'‬ויאמר‭ ‬ה‮'‬‭ ‬אל–משה‭ ‬עתה‭ ‬תראה‭ ‬אשר‭ ‬אעשה‭ ‬לפרעה‭ ‬כי‭ ‬ביד‭ ‬חזקה‭ ‬ישלחם‭ ‬וביד‭ ‬חזקה‭ ‬יגרשם‭ ‬מארצו‮'‬‭, ‬משה‭, ‬אל‭ ‬לך‭ ‬לראות‭ ‬כאן‭ ‬ועכשיו‭, ‬האמן‭ ‬בי‭ ‬שסוף‭ ‬הצדק‭ ‬והטוב‭ ‬לבוא‭ ‬ומה‭ ‬שנראה‭ ‬לך‭ ‬כשאלה‭ ‬על‭ ‬אופן‭ ‬הנהגת‭ ‬הקב"ה‭ ‬עונה‭ ‬הקב"ה‭ ‬למשה‭: ‬‮'‬עתה‭ ‬תראה‭ ‬אשר‭ ‬אעשה‭ ‬לפרעה‭ ‬‮–‬‭ ‬הייסורים‭ ‬האלה‭ ‬לישראל‭ ‬אינו‭ ‬אלא‭ ‬לכפול‭ ‬שכר‭ ‬על‭ ‬שכרם‭, ‬זהו‭ ‬‮'‬עתה‭ ‬תראה‮'‬‭, ‬וההצלחה‭ ‬לפרעה‭ ‬אינו‭ ‬אלא‭ ‬לכפול‭ ‬עונש‭ ‬על‭ ‬עונשו‭, ‬זהו‭ ‬‮'‬אשר‭ ‬אעשה‭ ‬לפרעה‮'‬‭. [‬ר"ח‭ ‬שם‭]‬

מצאנו‭ ‬אצל‭ ‬יעקב‭ ‬אבינו‭ ‬שגם‭ ‬מתלונן‭ ‬על‭ ‬‮'‬הרעה‮'‬‭, ‬מובא‭ ‬במדרש‭ [‬ב"ר‭, ‬צא‭, ‬י‭] ‬‮'‬ויאמר‭ ‬ישראל‭ ‬למה‭ ‬הרעותם‭ ‬לי‮'‬‭ [‬בראשית‭ ‬מג‭, ‬ו‭], ‬ריש‭ ‬לקיש‭ ‬בשם‭ ‬ר‮'‬‭ ‬חמא‭ ‬בר‭ ‬חנינא‭, ‬מעולם‭ ‬לא‭ ‬אמר‭ ‬יעקב‭ ‬אבינו‭ ‬דבר‭ ‬של‭ ‬בטלה‭ ‬אלא‭ ‬כאן‭. ‬אמר‭ ‬הקב"ה‭, ‬אני‭ ‬עוסק‭ ‬להמליך‭ ‬בנו‭ ‬במצרים‭, ‬והוא‭ ‬אומר‭, ‬‮'‬למה‭ ‬הרעותם‭ ‬לי‮'‬‭. ‬

דומה‭ ‬שהקב"ה‭ ‬מקפיד‭ ‬על‭ ‬יעקב‭ ‬אבינו‭ ‬שמתבטא‭ ‬באופן‭ ‬זה‭ ‬שהרי‭ ‬כל‭ ‬גלגול‭ ‬יוסף‭ ‬למצרים‭ ‬היה‭ ‬לשם‭ ‬הצלה‭ ‬ואם‭ ‬כך‭ ‬מדוע‭ ‬מתבטא‭ ‬יעקב‭ ‬אבינו‭ ‬כך‭? ‬וממשיך‭ ‬המדרש‭: ‬‮'‬כי‭ ‬כל‭ ‬זמן‭ ‬שהיה‭ ‬יעקב‭ ‬אבינו‭ ‬בצער‭ ‬על‭ ‬פרישת‭ ‬יוסף‭ ‬ממנו‭, ‬הקב"ה‭ ‬לא‭ ‬היה‭ ‬אלא‭ ‬מגלגל‭ ‬גלגולים‭ ‬להמליך‭ ‬יוסף‭ ‬ולהחיות‭ ‬את‭ ‬יעקב‭ ‬בשלוה‮'‬‭. ‬ואם‭ ‬מותר‭ ‬לנו‭ ‬לשאול‭ ‬הרי‭ ‬בנו‭ ‬של‭ ‬יעקב‭ ‬נעדר‭? ‬מה‭ ‬רע‭ ‬מזה‭? ‬ומדוע‭ ‬אסור‭ ‬לו‭ ‬לומר‭ ‬‮'‬למה‭ ‬הרעותם‭ ‬לי‮'‬‭? ‬

הרמח"ל‭ [‬דעת‭ ‬תבונות‭ ‬עמ‮'‬‭ ‬קלו‭] ‬מלמדנו‭ ‬עקרון‭ ‬חשוב‭ ‬מאוד‭ ‬על‭ ‬הסתכלות‭ ‬בעין‭ ‬של‭ ‬אמונה‭ ‬על‭ ‬המציאות‭, ‬עלינו‭ ‬לדעת‭ ‬ולהאמין‭ ‬שדווקא‭ ‬מתוך‭ ‬המשבר‭, ‬מתוך‭ ‬‮'‬הסתרת‭ ‬הפנים‮'‬‭ ‬מתוך‭ ‬‮'‬הרעותם‭ ‬לי‮'‬‭, ‬מתוך‭ ‬‮'‬הרעותה‭ ‬לעם‭ ‬הזה‮'‬‭, ‬צומחת‭ ‬ישועה‭ ‬גדולה‭ ‬וכך‭ ‬דבריו‭: ‬‮'‬וזה‭ ‬בנה‭ ‬אב‭, ‬שלכל‭ ‬עילוי‭ ‬שרוצה‭ ‬הקב"ה‭ ‬לתת‭ ‬לאדם‭ ‬או‭ ‬לעולם‭, ‬הנה‭ ‬כל‭ ‬זמן‭ ‬הזדמן‭ ‬הטוב‭ – ‬אינו‭ ‬מזדמן‭ ‬ובא‭ ‬אלא‭ ‬מתוך‭ ‬עומק‭ ‬עצה‭ ‬נסתרת‭, ‬ועל‭ ‬כן‭ ‬יקרה‭ ‬קודם‭ ‬לו‭ ‬צער‮'‬‭.‬

בשולי‭ ‬הדברים‭: ‬שמעתי‭ ‬ראיון‭ ‬עם‭ ‬אלישע‭ ‬מידן‭ ‬הי"ו‭ ‬מקיבוץ‭ ‬כרמים‭ ‬שנפצע‭ ‬אנושות‭ ‬בקרבות‭ ‬בעזה‭ ‬אשר‭ ‬היה‭ ‬מלא‭ ‬בעין‭ ‬טובה‭, ‬בלי‭ ‬שום‭ ‬טיפה‭ ‬של‭ ‬מרירות‭ ‬או‭ ‬תלונה‭, ‬הכל‭ ‬ממבט‭ ‬של‭ ‬אתגר‭, ‬התקדמות‭ ‬ושבח‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬שהוא‭ ‬חי‭. ‬כמה‭ ‬כוחות‭ ‬של‭ ‬אמונה‭ ‬ותקווה‭ ‬נותנים‭ ‬לנו‭ ‬הפצועים‭ ‬ומשפחות‭ ‬הק‮'‬‭ ‬הגיבורים‭ ‬לראות‭ ‬את‭ ‬גודל‭ ‬השעה‭ ‬וגודל‭ ‬המשימה‭, ‬רפואה‭ ‬שלמה‭ ‬וברכה‭ ‬גדולה‭ ‬לכל‭ ‬הפצועים‭, ‬הלוחמים‭ ‬ותפילה‭ ‬לשחרור‭ ‬השבויים‭. ‬■

עוד במדור זה

שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

השבת‭ ‬הסמוכה‭ ‬לחג‭ ‬הפסח‭ ‬נקראת‭ ‬‮'‬שבת‭ ‬הגדול‮'‬‭ ‬מטעמים‭ ‬רבים‭. ‬אחד‭…
לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

הרצון‭ ‬העז‭ ‬לחזור‭ ‬לשגרה‭, ‬לחזור‭ ‬למוכר‭ ‬והרגיל‭, ‬הינו‭ ‬רצון‭ ‬אנושי‭-‬טבעי‭…
תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

רבי‭ ‬דוד‭ ‬בן‭ ‬חסין‭ ‬ז"ל‭, ‬מגדולי‭ ‬המשוררים‭ ‬ופייטני‭ ‬יהדות‭ ‬מרוקו‭…
תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

לא‭, ‬אין‭ ‬זו‭ ‬טעות‭, ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬הרי‭ ‬לא‭ ‬יכול‭ ‬להמשיך‭…
עמלק‭ - ‬לפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬אפילו‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬

עמלק‭ - ‬לפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬אפילו‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬

ישנם‭ ‬מילים‭ ‬שראוי‭ ‬היה‭ ‬שנמעיט‭ ‬מאוד‭ ‬בשימוש‭ ‬בהם‭ ‬לדוגמא‭ ‬המילה‭…
מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

1. למה לעשות דווקא?מדוע‭ ‬מרדכי‭ ‬מתעקש‭ ‬לא‭ ‬להשתחוות‭ ‬להמן‭?‬‮ ‬הרי‭ ‬מבחינה‭…
כיצד‭ ‬מחברים‭ ‬חלקים‭ ‬לשלם‭?‬

כיצד‭ ‬מחברים‭ ‬חלקים‭ ‬לשלם‭?‬

בדרך‭ ‬כלל‭ ‬דבר‭ ‬שלם‭ ‬הוא‭ ‬סך‭ ‬כל‭ ‬חלקיו‭. ‬נכון‭ ‬לגבי‭…
פרשת שקלים: להפוך ׳מטבע׳ ל׳אש׳

פרשת שקלים: להפוך ׳מטבע׳ ל׳אש׳

לשבת הקרובה, לפני ראש חודש אדר, יש שם מיוחד: ׳שבת…
דרוש: מנהיג עם תודעת שליחות

דרוש: מנהיג עם תודעת שליחות

מנין שואב משה רבנו את הכוח והסבלנות לראות את עם…
להעלות נר תמיד

להעלות נר תמיד

מרתקת היא הדלקת הנר, מציתים את הגפרור ומצמידים לפתילה, אין…
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

נותן נשמה לתורה, עם, ארץ ומדינה הרב צבי יהודה הכהן…
מי באמת חופשי ומי עבד?

מי באמת חופשי ומי עבד?

עדיין הרושם החזק של מעמד הר סיני ונתינת עשרת הדברות…
קבלת התורה: נשמה לעולם

קבלת התורה: נשמה לעולם

דורות רבים חיכה העולם לרגע המכונן הזה, מעמד הר סיני…
פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

רק שבוע ימים עבר מאז הניסים הגדולים שבני ישראל חוו…
מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

לכמה סבלנות נזקק משה רבינו בשליחויותיו אל פרעה? סבבים רבים…
ציפית לישועה בעת המלחמה - מתורתו של הרב אלישע וישליצקי זצ״ל

ציפית לישועה בעת המלחמה - מתורתו של הרב אלישע וישליצקי זצ״ל

הקדמה רבות‭ ‬עסק‭ ‬הרב‭ ‬אלישע‭ ‬זצ‭"‬ל‭ ‬בענייני‭ ‬מלחמות‭ ‬ישראל‭ ‬ובמיוחד‭…
Scroll to Top
גלילה למעלה