לחם משנה חובה

הרב ח. יפרח

שאלה:
האם מעיקר הדין חייבים לחם משנה בסעודות שבת? אם אין לחם משנה האם זה מעכב את ברכת המוציא אחרי שמקדשים?

תשובה:
לחם משנה חובה, ובשעת הדחק אפילו שתי פרוסות. אבל אם גם זה לא נמצא יש לברך המוציא בכל אופן.

2023-02-07
Scroll to Top
גלילה למעלה