מאיזה כמות של קמח מלא מפרישים חלה בברכה?

הרב חגי בר גיורא

שאלה:

לגבי מצוות הפרשת חלה, איזה פרטי דינים כדאי לשים לב אליהם?

תשובה:
• שיעור הפרשת חלה עם ברכה הוא 1.680 ק"ג קמח. הנוהגים להחמיר מפרישים חלה בלא ברכה גם בפחות מזה: 1.250 קמח לנוהגים כדעת הגרא"ח נאה ו-1.200 ק"ג קמח לנוהגים כדעת החזון איש.
• לאחר בירורים מעמיקים גילינו שישנן טחנות קמח שמפרידות את הסובין מהקמח ומחזירות אותו בסוף תהליך הטחינה. כדי לצאת מספק ברכות אנו ממליצים למשתמשים בקמח המלא להוסיף 15% על השיעור הרגיל, כלומר, 1.940 ק"ג קמח לשיעור הפרשת חלה עם ברכה. כמובן שהנוהגים להחמיר יפרישו בלי ברכה גם בלא תוספת של 15%.
• לכתחילה יש להפריש מהבצק שנילוש לפני האפיה. בדיעבד, אם שכח להפריש לפני האפיה יפריש לאחריה.
• נוהגים להפריש כזית חלה. לכתחילה, ראוי להתכוון שעל הבצק שדבוק לידיים לא יחול שם חלה.
• שתי עיסות שבכל אחת מהן לא היה שיעור חלה ולאחר האפיה הכניסו אותן לסל או לכלי אוכל אחד ועתה יש בהם שיעור הפרשה, העיסות שבסל נתחייבו בהפרשת חלה. כל זה בתנאי שהעיסות או מיני המאפה נוגעים אחד בשני ואינם יוצאים מחוץ לסל.
• במקרה והעיסות או מיני המאפה לא נוגעים אחד בשני או יוצאים מחוץ לסל ישנם פרטי דינים וכמה שיטות וכדאי לנהוג לחומרא ולהפריש בלי ברכה או להתייעץ עם רב.

2022-02-27
Scroll to Top
גלילה למעלה