הרב גבי קדוש

מאין באנו ולאן אנו הולכים

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

בתחילת פרשתנו הקב"ה נגלה אל משה וחוזר על הדברים היסודיים של ההבטחה לאבות, על הברית עימם, על ארץ ישראל, גאולה ממצרים ועוד: "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה׳ לא נודעתי להם: וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגוריהם אשר גרו בה: וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל… לכן אמר לבני ישראל אני והוצאתי אתכם… ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לא-להים…. ונתתי אתה לכם מורשה אני ה״.
נזכיר לעצמנו שבסוף הפרשה הקודמת משה רבנו מביע מעין תרעומת על כישלון שליחותו לפרעה: "ומאז באתי.. הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך?", ויותר מכך – הרי דברים יסודיים אלו כבר נאמרו למשה רבנו בהתגלות בסנה: "ויאמר אנכי א-להי אביך… ויאמר ה׳ ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי… וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה׳".בכדי להבין זאת נחזור לשליחות הראשונה של אהרן, משה והזקנים אשר נתבקשו לבקש חופשה של שלושה ימים ותגובת פרעה הייתה "אל ישעו בדברי שקר". מדוע ביקשו חופשה שלושה ימים? כי הזקנים לא היו מסוגלים לבקש חופשה של שחרור מוחלט ולכן פרעה אמר להם זה שקר, צריך לבקש אמת. בכדי שהגוי לא יזלזל יש צורך לומר את האמת! "ואחר באו משה ואהרן", פירש רש"י: "אבל הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרן, עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין, לפי שיראו ללכת".
הקב"ה חוזר בתחילת פרשתנו על הדברים היסודיים, על מקור הדברים: מהאבות, ולאן הם מובילים: לכניסה לארץ ולהיות להם לעם. זו המטרה, ולא רק חופשה של שלושה ימים, השליחות הראשונית נכשלה כיוון שלא אמרו את האמת, כיוון שביקשו חופשה של שלושה ימים שמותאמת לשליחות עם הזקנים המתייראים מהגוי, אך מכיוון שהזקנים בלאו הכי נשמטו משה מבקש שחרור מוחלט.
למדנו שגם בתוך תקופת סיבוכים וקשיים יש תמיד צורך לחזור על היסודות: מה עניינו של עם ישראל, מה מטרתנו הא-לוקית בהליכתנו לארץ ישראל – תמיד המטרה צריכה להיות לנגד עיננו בכדי שלא נתבלבל. לא נסתפק בחצאי אמיתות, לא נסתפק בשאיפות קטנות ונמוכות, נשאף לאמת השלמה, נשאף לגודלנו האמיתי, נדע מאין באנו ולאן אנו הולכים, ולפני מי אנו עתידין ליתן דין וחשבון.

עוד במדור זה

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

גילוי נאות: מאוד קשה לי אמירה זו… וכי מי שמפחד…
ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

מדע החלומות חקר ומצא שכל אדם חולם, כולל תינוקות… אנו…
מעשק ושטנה לרחובות

מעשק ושטנה לרחובות

ברגעים אלו חיילנו היקרים, חיילי צבא הגנה ישראל הי״ו, שבים…
לא לדלג על השורשים העמוקים

לא לדלג על השורשים העמוקים

אם היינו רוצים להצמיד את פרשיות השבוע 'לך לך, וירא…
העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

אחד הפיוטים המרגשים ביותר לפני תקיעות השופר בראש השנה: 'ויהי…
צו השעה: 'לך לך'

צו השעה: 'לך לך'

דווקא בשעת מלחמה, בשעה זו, כבר מבינים כולנו את המשמעות…
איתנים בעורף – מנצחים בחזית

איתנים בעורף – מנצחים בחזית

התחושה בכל זמן משבר, מלחמה, הרס, חורבן ומגפה היא 'האם…
מצום לשמחת הסוכה

מצום לשמחת הסוכה

חד המעבר בין יום הכיפורים לחג הסוכות 'זמן שמחתנו'. הרושם…
יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום הכיפורים הוא שיאו של תהליך ארוך של ארבעים יום…
ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ערב ראש השנה, אווירת החג כבר בפתח – ההכנות כבר…
חזקו ואמצו

חזקו ואמצו

ברכתו של משה רבנו לקראת הפרידה מבני ישראל מתבטאת בשתי…
לא להיות כפוי טובה

לא להיות כפוי טובה

בפרשתנו מובאת מצוות הבאת ביכורים לכהן בבית המקדש מפירות שבעת…
בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

האם יעלה על הדעת שתיתכן מציאות של הורים שיסקלו את…
גבול הציות

גבול הציות

האם יש גבול לציות לחוקי התורה? כל מערכת חוקים לוקחת…
ראה - לפניכם ברכה וקללה

ראה - לפניכם ברכה וקללה

בשאלת מיליון הדולר עוסקת פרשתנו – מה נחשב ברכה ומה…
למה אתה לא שומע?

למה אתה לא שומע?

התורה מצווה אותנו לעשות ״הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב״ והשכר יהיה ״וְיָרַשְׁתָּ אֶת…
Scroll to Top
גלילה למעלה