מאפה שרוף

הרב ח. יפרח

שאלה:
במקרה כזה שהעוגיות שרופות מה לגבי הברכה ברכתו מזונות רגיל. או שמא רק אם ראוי למאכל בשעת הדחק ואז יורד דרגתו בברכה שהיא שהכל. מה הדין?

תשובה:

באם המאכל התקלקל התייבש וראוי למאכל רק בשעת הדחק מברכים עליו שהכל.

2022-11-17
Scroll to Top
גלילה למעלה