תוצאות החיפוש

מאפה שרוף

שאלה:במקרה כזה שהעוגיות שרופות מה לגבי הברכה ברכתו מזונות רגיל. או שמא רק אם ראוי למאכל בשעת הדחק ואז יורד דרגתו בברכה שהיא שהכל. מה

Scroll to Top
גלילה למעלה