קבלת התורה

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

מהו התנאי לקבלת התורה גם בימינו כאיש אחד בלב אחד!

תשובה:

יש כמה סיבות שנוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות:
התורה נמשלה לחלב – 'דבש וחלב תחת לשונך' (שיר השירים ד, יא),
בחג ניתנה התורה, ובמתן תורה הוזהרו גם על איסור אכילת נבלה וצוו על שחיטה ומליחה, ומאחר שלא יכלו באותו היום להכין את הנדרש הוכרחו לאכול מאכלי חלב (משנה ברורה תצד, יב). מנגד יש בחג מצווה לאכול בשר ולשתות יין,
שהרי אין שמחה אלא בבשר ויין (רמב"ם הלכות יו"ט ו, יז-יח). ובכן, מה עושים? ה'דרכי תשובה' (יו"ד פט, ס"ק יט) אמר שהמתחכמים ואוכלים בלילה רק מאכלי חלב סומכים על דעת יחיד. חוץ מזה בחג חשוב לאכול שתי סעודות עם פת ובשר!

נציג שתי פתרונות:
א) לאכול סעודה חלבית, לרחוץ את הפה ואת הידיים, להחליף את הכלים ואת המפה ולאכול סעודה בשרית (משנה ברורה);
ב) בבוקר החג לקדש ולאכול מאכלי חלב ללא נטילת ידיים ולברך, ואחרי שעה (לפחות… מותר ללכת לישון!) ליטול ידיים ולאכול סעודה בשרית (דרכי תשובה). לפני כמה שנים בליל שבועות בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו זצ"ל מישהו שאל את הרב באוזני המתפללים: "נכון שהרב אוכל בחג מאכלי חלב?", ומיד אחר כך מישהו שאל בקול: "הרב אינו אוכל בשר בחג?!" הרב הבין שכל תשובה שלו תבייש מישהו אחר, וענה ברוב חכמתו: "אני אוכל את מה שאשתי מכינה!"
חג שמח וכשר!

2022-07-17
Scroll to Top
גלילה למעלה