מה הבעיה בשופר סדוק?

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

רבים שואלים מהן הבעיות בשופר וכיצד יוכלו לבדוק את השופרות שלהם

תשובה:

• חורים בשופר: פעמים רבות מתפרסמות ידיעות על שופרות מיובאים מחו"ל שיש בהם חורים שנסתמו. סוגיית שופר שיש בו נקב היא אחת הסוגיות הקשות, ורבו הדעות בדין זה. לא ניכנס לכל פירוט הדינים, אך נאמר שמעיקר הדין שופר שיש בו חור קטן שאינו משנה את הקול וסתמו את החור (ברוב המקרים סותמים את החור בחתיכת שופר, כך שמדובר בשופר שנסתם במינו), אם אינו מעכב את הקול, והוא קול צלול, מעיקר הדין השופר כשר.
• סדקים בשופר: שופר שנסדק, קרוב יותר להיפסל. מניסיוננו בבית ההוראה שמפעיל בד"ץ העדה החרדית בערב ראש השנה הגיעו כבר כמה פעמים שופרות עם סדקים לבדיקה. בחלק מהמקרים מדובר בבתי כנסת חשובים ביותר שהשופר שמור אצל בעל תוקע ותיק ומומחה, ולאחר שהשופר נבדק בידי אנשי מקצוע התברר כי הוא סדוק ואף פסול לחלוטין. גם בדיקת שופרות בחנויות גילתה כי שופרות רבים הנמכרים לציבור הם פסולים.
אנו רואים כמה הכנות עושה עם ישראל הקדוש כדי לקיים את מצוות השופר בכל ההידור: דורשים לפני תקיעות, מדקדקים לשמוע היטב כל תקיעה, ויש שהולכים לשמוע תקיעות לפי כל הדעות והמנהגים. לכן חשוב לבדוק קודם כול שלא יהיה בשופר שום חשש, בפרט כיום שהמצב אינו שעת הדחק, חשוב מאוד לוודא שהשופר עצמו כשר ומהודר לקיום המצווה.
• שמירת השופר: חשוב מאוד לוודא שהשופר נשמר היטב. כדאי מאוד שלא לתת לקטנים לשחק בו, וכן לזכור שבכל נפילה הוא עלול להיסדק. כמו כן חשוב מאוד שלא לסגור אותו בשקית אטומה מיד לאחר התקיעות, אלא יש להניח לו להתייבש ורק אז לאחסן אותו במקום בטוח ושמור.

2022-09-22
Scroll to Top
גלילה למעלה