מה הקשר לאירופה וקרן השור

מאיר סיידלר

היה הייתה פעם בעיר צידון שבלבנון נסיכה פיניקית יפיפייה ושמה אירופה. האל היווני זאוּס חשק בה וחיכה להזדמנות לבצע בה את זממו. הוא לבש צורה של שור, וכאשר טיילה אירופה לבד על שפת ימה של צידון הוא חטף אותה מחופי לבנון לאי היווני כרתים. ניסיונותיהם של האחים של אירופה לחלץ אותה ולהחזירה לצידון לא צלחו. אירופה התאזרחה בכרתים וילדה שם לזאוס שלושה בנים. עד כאן לפי המיתוס היווני העתיק.

כבר אצל המשורר היווני הומרוס נקרא חלק מיוון על שמה של אירופה, ואחר כך התפשט השם על ארצות נוספות הנושקות ליוון, עד שבתחילת ימי הביניים נקראו כל הארצות צפונית מהים התיכון על שם העלמה הלבנונית. עם זאת הגדרת אירופה 'יבשת' היא הגדרה בעייתית. למעשה אירופה איננה יבשת כלל ועיקר אלא החלק המערבי של יבשת גדולה יותר, יבשת אירו-אסיה (מסיבה זו גם אין הסכמה על גבולותיה המזרחיים המדויקים של אירופה, כלומר היכן אירופה נגמרת ומתחילה אסיה). אשר על כן נכון יותר לומר, כדברי הפילוסוף הצרפתי-יהודי ברנר-הנרי לוי, שאירופה "איננה מקום אלא רעיון".

שורשיו של רעיון זה ביוון, שבה החלה עליית אירופה לגדולה. לפני כן היו מעצמות במצרים, באשור, בבבל, בהודו ובסין; הייתה גם ממלכת דוד ושלמה, אך אירופה עדיין לא עלתה על במת ההיסטוריה. זה קרה רק בתקופת היוונים, ומדויק יותר: בימי אלכסנדר מוקדון, במאה הרביעית לפני ספה"נ. יורשיהם התרבותיים הישירים של היוונים היו הרומאים, ומאז אירופה רק הלכה והתעצמה עד שבמאה ה-19 השתלטה באמצעות הקולוניאליזם על מרבית העולם.

בעקבות המיתוס היווני שהובא לעיל הסמל של אירופה הוא השור (Taurus), אותו שור (זאוס) שחטף את הנסיכה אירופה.

במאה הרביעית לפני ספה"נ, כאשר פגש אלכסנדר מוקדון את שמעון הצדיק, נהגו שניהם כבוד זה בזה, כך אפשר להתרשם מהסיפור המובא במדרש שבגמרא (יומא סט ע"א). ואולם ממשיכיו של אלכסנדר רצו לכפות על עם ישראל את התרבות היוונית ודרשו שנזנח את תורת אבותינו: "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל". אולי שור זה הוא השור המסמל את אירופה המציעה לעם ישראל להיטמע בקרבה.

כידוע, רוב היהודים, בהנהגת המכבים, סירבו לדרישה זו באופן נחרץ. עם זאת ההצעה מעולם לא ירדה מהפרק. במהלך רוב ההיסטוריה חיו מרבית היהודים תחת שלטונן של מעצמות אירופה המתחלפות, והדרישה להצטרף לשור האירופי ולכתוב על קרנו שאין לנו חלק באלוקי ישראל עלתה שוב ושוב. כמו אז גם היום הדבקים בקב"ה מסרבים לדרישה זו.

ומה עם אירופה? צאצאי האחים שלא הצליחו אז להחזיר את האחות החטופה מציפים עתה בהמוניהם את היבשת שנקראת על שמה. ימים יגידו מה יעלה בגורלה.

2021-06-24
Scroll to Top
גלילה למעלה