מה חשוב לבדוק בקשר הזוגי לקראת חתונה?

הרב שלמה שיבר

מה חשוב באמת שיהיה לבן הזוג וגם לנו כדי שנוכל לבסס קשר זוגי יציב? כסף? עבודה מסודרת? חוכמה? יופי? דירה? מעמד חברתי?

מה חשוב באמת שיהיה לבן הזוג וגם לנו כדי שנוכל לבסס קשר זוגי יציב? כסף? עבודה מסודרת? חוכמה? יופי? דירה? מעמד חברתי?
יש שני יסודות שהם עמודי התמך של הבית הישראלי והצלחתו.
היסוד האחד הוא מידות טובות. בקשר הזוגי חיים יחדיו שני אנשים שונים זה מזה בתכלית, אך חייהם קשורים ומשותפים בכל רובדי החיים, מהנשמה ועד הגוף, קשר רציף ויום-יומי לכל חייהם. אבני הבניין שיחברו ביניהם הן מידות טובות בהקשר הזוגי, כגון התחשבות, מסירות, ויתור, הכלה, נתינה, גמישות, פרגון, עידוד, מחמאה, עין טובה ועוד. בלי מידות טובות יובלטו השוני וההבדלים שביניהם וירחיקו אותם זה מזה, ועם מידות טובות הם יהפכו למשלימים ויפרו זה את זה לכלל בניין חדש ומפואר מי שיש לו מידות טובות, כאשר בן זוגו יעשה דבר הנוגד את רצונו ידע לראותו בעין טובה וללמד עליו זכות, ולא ירצה כלל לכעוס עליו. ואף אם יתעורר בו כעס כלפיו ידע לבטא אותו בצורה נעימה ומכובדת שתתקבל אצל בן זוגו. 

ואף אם יבחר לכעוס יוכל לשלוט ברגשותיו, לבטא את כעסו בצורה שקולה ורגועה. ואף אם חלילה יתפרץ בזעמו ובכעסו, ידע להתנצל, לבקש סליחה ולהתפייס. “איזו היא דרך טובה שיבור לו האדם? ר’ אליעזר אומר לב טוב… רואה אני את דבריו, שבכלל דבריו דבריכם”.
היסוד השני הוא יראת שמיים. יראת שמיים פירושה יחס נפשי קבוע לשמיים. יראה היא מלשון ראייה, היכולת לראות את השמיים תמיד בכל נתיבות החיים, לראות שהם מתווים את הציר מרכזי בתוך כל הדרכים. תכונת יראת השמיים נוגעת לשותף השלישי, ששידך את בני הזוג ונמצא ביניהם תמיד. הוא נכסה ונגלה כמו ברק בחשכה, אך הוא משרה את שכינתו בתוכם תמיד והוא נותן ערך מוסף ומשמעות אחרת לקשר הנרקם ביניהם. הוא החזון ומטרת העל של הזוגיות, שנותנת ערך אחר לכל עבודתם המשותפת, ובכך מרוממת את החיים כולם לעבודת ה’ נשגבה. אם זוכים, שומעים את קול ה’ הדובר מביניהם ומנחה אותם ממש כמו מבין שני הכרובים, ולכן “כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים”.

2021-02-01
Scroll to Top
גלילה למעלה