מספר היהודים

ד"ר חנה קטן

ד"ר חנה קטן

רופאה גניקולוגית, מומחית לפריון, מרצה וסופרת

לפני מספר ימים הודיעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שחיים בארץ ישראל בראשית תשפ״ג למעלה משבעה מיליון יהודים. הגידול העצום במספר התושבים היהודים החיים במדינת ישראל קשור למספר גורמים – ראשית, העלייה בפריון של האישה היהודייה בארץ, שכבר עבר מזמן את הפריון הממוצע של האישה הערבייה (3.3 לאישה מול 3.1). כך גם אי אפשר לנתק את זה מתוחלת החיים של יהודי הארץ שהיא מהגבוהות בעולם, יותר גבוהה גם מתוחלת החיים של יהודי חו״ל [ממוצע 84 לנשים -81 לגברים], וכמובן שהעלייה המואצת לארץ – ׳כיונים תעפנה׳, שאף היא מוסיפה את ברכתה ומטה את המספרים כלפי מעלה.
וכך, כשהתוודעתי להודעה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קפצתי משמחה שהינה הגענו למצב של ׳רוב יושביה עליה׳. הכוונה היא שרוב יהודי העולם נמצאים בארץ ישראל, וזהו ביטוי הלכתי המבטא את הפיכת המצוות התלויות בארץ למצוות מדאורייתא. אבל התברר שההתלהבות שלי הייתה מוקדמת: לפי הדיווחים חיים בעולם כמעט 15 וחצי מיליון יהודים, מתוכם שישה מיליון בארה״ב ועוד מאות אלפים בצרפת, מאות אלפים באנגליה, מאות אלפים באוסטרליה וכך גם בעוד מדינות. סוגרת את הרשימה תימן, עם כמה עשרות יהודים, שמשום מה לא עוזבים את ארץ אבותיהם כדי להגיע סוף סוף לארץ אבות אבותיהם, למה הם מחכים? לפי זה ייקח עוד זמן עד שרוב יהודי העולם יגורו בארץ ישראל. אומנם התברר לי שגם זה לא מספיק, וצריך שהיישוב היהודי בארץ כאשר ׳רוב יושביה עליה׳ יחולק לפי שבטים, כל שבט במקום שבו חיו אבותיו בארץ ישראל. אבל איש לא יודע מי שייך לשבט יהודה ומי לשבט שמעון שכבר בתקופת התנ״ך נטמעו בשבט יהודה, ומי לשבט בנימין שהיו חלק מעם ׳יהודה׳. שאר השבטים גלו עוד לפני חורבן בית ראשון והם התנתקו מאיתנו, כנראה לבלי שוב. אז אצטרך קצת להירגע ולהמתין בסבלנות – המצוות התלויות בארץ לא הופכות כל כך מהר להיות מדאורייתא.
יכולנו לחשוב בדיעבד שזה טוב. הרי יהיה לנו קשה מאוד עם מצוות הארץ מדאורייתא, בשמיטה לא נוכל להפעיל ׳פטנטים׳ כמו היתר המכירה או אוצר בית דין, וכנראה שגם לא פרוזבול. תרומות ומעשרות לא תהיינה סמליות אלא תהווינה אחוזים ניכרים מגידולי הארץ, ויהיו עוד פרטי הלכה רבים שלא יקלו עלינו את החיים… אבל האמת שאסור להסתכל על הדברים בעין כזו, זהו המבט שמנע מאבות אבותינו לעלות לארץ כי פחדו מעול המצוות התלויות בארץ, אז לא מתאים שאנחנו בדור התשובה והגאולה נחזור לכיוון המבט המצומצם הזה. אנחנו מתברכים בארץ זבת חלב ודבש שמתעטרת בנועם עול מצוותיה, ואשרינו שזכינו בכך.

שתפו

Scroll to Top
גלילה למעלה