גליון 511

נאמנים לאמונה

הרב דב ליאור

השבת אנו מתחילים את חודש ניסן. בעבר התרחשו אירועים חשובים ביותר בחודש זה, שהטביעו את רישומם על מהלך ההיסטוריה של עם ישראל. חודש ניסן הוא חודש הגאולה, שבו יצאנו מעבדות מצרים ונבחרנו להיות לעם הסגולה שמוטלות עליו מטלות אלוקיות חשובות ביותר – להיות אור לגויים. וכן להפיץ את אמונת הייחוד בבורא העולם – אמונה שמקפלת את היסוד לשאיפה לטוב, לצדק, ולאהבת מישרים.

מטרה זו טרם הושגה וזאת כי עמנו טרם הפנים לתוכו את גודל השליחות שלמענה נבראנו ובגינה אנו נמצאים בעולם. לאחר אלפיים שנות גלות קשה ומרה ביותר, זכינו בחסדי ה' יתברך לשיבת ציון ולהקמת מדינת ישראל בחלק גדול מארצנו.

האם עמנו מודע לגודל האירוע ולעומק המשמעות הטמונה בו? התשובה היא לצערנו, שרוב בני עמנו אינם מודעים לגודל המהלך – אם מרצון ואם מחוסר הבנה באירועים שמתרחשים סביבנו. הקמת מדינת ישראל היא המשך של תהליך הגאולה שהחל לפני אלפי שנים, ולא הגיע עדיין למטרתו הסופית הקמת מלכות ישראל. מלכות שיש לה מנגנון ממשלתי ועוצמה ריבונית לפרסם קבל עם ועולם כולו: הנה קם עם עתיק מלא תוכן בחיים, מלא ערכים נצחיים שיש בהם להפיח רוח חיים לעולם כולו.

טרם מילאנו את שליחותינו האלוקית וכתוצאה מכך לא באנו אל המנוחה והנחלה. גלי השנאה מהעמים הקרובים ותומכיהם מכל קצות תבל לא רק שאינם פוחתים, אלא תופסים תאוצה באופן מעורר דאגה לכל מי שעוקב ומתבונן בהם.

לא נשיג שלום וביטחון, כל זמן שלא נהיה נאמנים למגמתנו האלוקית שלמענה אנו נמצאים בעולם, שהיא הרמת קרן כבוד עם ישראל באמונתו, ביושרו ובהנהגה מוסרית גבוהה יותר, עד כדי שאומות העולם יוכלו ללמוד מאיתנו ולחקות אותנו. אנו צריכים לפתח שאיפה חד משמעית להידבק בערכי נצח שירוממו את האדם הפרטי וכלל האנושות לגבהים שאף פעם לא הגיעו אליהם.

מדינת ישראל צריכה להיות מדינת העם היהודי בלבד, על כל העומק והמשמעות הגלומה במילים האלה. והלוואי שבני עמנו יכירו את גודלם ואת ערכם ואת גודל השליחות שלמענה נבחר הדור הזה למלא את המשימה הקדושה.

אם נזכה לקיים את המשימה האלוקית המוטלת עלינו, אזי וודאי שנזכה גם לראות בישועת ה' על עמו ונחלתו ויתקיימו דברי הנבואה "וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו"

גלילה למעלה