נטילת ידיים בבוקר

ח.יפרח

שאלה:
כאשר בנ"א קם בבוקר וצריך להתפנות האם מוטל עליו ליטול ידיים לפני כן ולברך או רק לאחר שמתפנה?

תשובה:
אם אדם נצרך לנקביו אין לו לברך על נטילת ידיים אלא יטול בלי ברכה ואחר כך יתפנה ואז יטול ידיו שנית ויברך על נטילת ידיים ואז אשר יצר.

2022-10-18
Scroll to Top
גלילה למעלה