נטילת ידיים בבוקר

ח.יפרח

שאלה:
כאשר בנ"א קם בבוקר וצריך להתפנות האם מוטל עליו ליטול ידיים לפני כן ולברך או רק לאחר שמתפנה?

תשובה:
אם אדם נצרך לנקביו אין לו לברך על נטילת ידיים אלא יטול בלי ברכה ואחר כך יתפנה ואז יטול ידיו שנית ויברך על נטילת ידיים ואז אשר יצר.

בברכה,

ח.יפרח

תאריך השאלה:

2022-10-18
Scroll to Top
גלילה למעלה