ניתוק של בעל תשובה מעברו

הרב ח. יפרח

שאלה:

לאחר שחזרתי בתשובה האם עליי להתנתק לגמרי מהחיים בעברי כדי לפתוח בחיים חדשים?

תשובה:

חזרה בתשובה היא התעלות ולא התנתקות.

כמובן שעבירות מעתה לא נעבור, אבל נמשיך בקשרם טובים עם המשפחה ואדרבא בזכות התשובה נתגבר אהבת אחים וחברים, וכיבוד הורים הרבה יותר מבעבר.  הרי מקודם האהבה והכבוד באו מהרגש הפרטי ועכשיו הם באים ממצוות ה' החפץ בטובת הכלל, כפי שאנו אומרים ב"אשרי" "טוב ה' לכל". אנו יודעים שהעבירות גורמות נזק גם לנו וגם לאחרים – אם יבקשו מאתנו חו"ח לעבור עבירה נסביר בנחת, שלא טוב, לא לנו ולא להם, ומתוך האהבה והכבוד איננו עוברים עבירה.

ויהי רצון שתצליח בדרכך החדשה לעבוד את ה' בשמחה ולראות ברכה בכל מעשה ידיך לטובה ולברכה.

2023-05-15
Scroll to Top
גלילה למעלה