גליון 511

סגירות ופתיחות

הרב יחזקאל יעקובסון - ראש ישיבת שעלבים

"עשרה דורות מנח ועד אברהם" – אמרו חז"ל. אכן בבואנו לערוך השוואה בין אברהם לנח נבחין שלא רק פערי דורות לפנינו. הפערים הגדולים באמת קיימים באופיים ובפועלם של האישים הללו. ספרי החסידות מכנים את נח המסתגר "צדיק בפרווה", הביקורת עליו היא על שלא שת לבו לנסות להציל או להשפיע על סביבתו. מולו ניצבת דמותו של אברהם אבינו אשר עובר בעולם ומשפיע, קורא בשם השם ומתפלל אף על אנשי סדום. צדיק אשר בשעת קור עז מבעיר מדורה גדולה המחממת את כולם, ולא מתעטף בפרווה המחממת ומגנה רק על לובשה. כך בספרי החסידות. לעומת זאת בספרות המוסר תמצאו כי הישיבה היא התיבה, העולם ופיתוייו הם המבול, ונח הוא בן התורה הנכנס ומסתגר בתיבה וניצול משטף הסכנות שבמבול הרוחני הזה.

בעצם בין שתי הגישות והפרשנויות הללו עומדת השאלה של סגירות מול פתיחות, של מעורבות והשפעה על סכנותיה מול היתרונות המצויים לכאורה בחממה המוגנת היטב.

האמת, כמו במקרים רבים נמצאת אי שם באמצע. כשם שאין ספק שמחלוקתם של חז"ל ביחס לנח מבטאת באמת שני פנים באישיות ושני צדדים בהנהגתו, כך ברור כי יש מקום וזמן לכל אחת מן הגישות שזכרנו. בודאי, כולנו בניו ותלמידיו של אברהם אבינו. עלינו לחנך את ילדינו ואת תלמידנו לצאת ולהשפיע, לתת עינם וליבם על עם ישראל, להיטיב עם הסביבה בגשמיות וברוחנית. יחד עם זאת יש לדעת כי לכל עת, וזמן לכל חפץ. על מנת להשפיע יש להתמלא קודם. עת לכנוס ועת לפזר. פעמים רבות אנו מפיקים את ההשפעה והתועלת הגדולה דווקא ממי שהיה כביכול מסוגר בשנותיו הראשונות. הדבר גם משתנה כמובן לפי אופיו ותכונתו של כל בן ותלמיד ומחנך אמיתי מזהה ויודע מהי העת שהחניך שלפניו מצוי בה ובהתאם לכך להדריכו, לטובתו ולטובת עם ישראל.

בתפילת 'אהבה רבה' אנו מבקשים 'ותן בלבנו… ללמוד וללמד לשמור ולעשות'. מחד אנו מבטאים כאן פעילות שעיקרה הפנמה – ללמוד ולשמור, ומאידך אנו מתייחסים לפעולות שמהותם יציאה החוצה נתינה והשפעה – ללמד ולעשות. זוהי התורה הנלמדת בבית המדרש בכל עומקה ורחבה בשלב הראשון ומביאה לידי מעשה בשלב מאוחר יותר.

ישיבת שעלבים חוגגת בימים אלו יובל להיווסדה. מראשית דרכה ועד היום היא מניפה על דגלה את העיקרון הזה. המסר המועבר לתלמידנו בכל עת מדבר על מחויבותם לתורה המביאה לידי מעשה. ואכן זכינו ותורה זו הביאה ומביאה לידי מעשה, ובגדול, בתחומים רבים ומגוונים בארץ ובתפוצות. יהי רצון שנזכה גם הלאה להגדיל תורה ולהאדירה ללמוד וללמד לשמור ולעשות

גלילה למעלה