סדר התפילה עפ"י האר"י זצ"ל

הרב ח. יפרח

שאלה:
הוסבר לי שכל סדר התפילה שלנו הוא עפ"י רבנו האר"י זצ"ל  ואין להוסיף עליו. ואין לגרוע.

שמעתי מרב אחד שלא נכון עושים אלו שמוסיפים אחרי עלינו לשבח "ובתורתך כתוב לאמור שמע ישראל וגו'". האם המנהג נכון?

תשובה:
כיוון שזה הוא מנהג שנהגו בו אלפים מישראל, שני רבות וגם אצל תלמידי חכמים, אין לפסול אותו.

2023-03-26
Scroll to Top
גלילה למעלה