תוצאות החיפוש

סדר התפילה עפ"י האר"י זצ"ל

שאלה:הוסבר לי שכל סדר התפילה שלנו הוא עפ"י רבנו האר"י זצ"ל  ואין להוסיף עליו. ואין לגרוע. שמעתי מרב אחד שלא נכון עושים אלו שמוסיפים אחרי

Scroll to Top
גלילה למעלה