סחיטת לימון לכוס

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

בשבת כאב לי הגרון ושאלתי אם מותר לי לסחוט לימון לתוך כוס תה בשבת?


תשובה:
יש איסור לסחוט בשבת משקה מפירות שרגילים לסוחטם בדרך כלל, משום מלאכת "מפרק" (תולדת אב המלאכה "דש"). בשלחן-ערוך (אורח חיים ש"כ, ו') מובא שמותר לסחוט לימון בשבת. ברם, היות וכיום נוהגים לסחוט לימון עבור משקה, סייג המשנה-ברורה ופסק שמותר לסחוט לימון אך ורק ישירות לתוך אוכל (כגון סלט או סוכר) כיוון שכך המשקה נבלע באוכל ואין הדבר נחשב להוצאת משקה.
לכן, לשאלתך, אין לסחוט לימון לתוך כוס תה או לתוך כל משקה אחר בשבת. אולם, אפשר לסחוט לתוך סוכר שבו יבלע המשקה, ולאחר מכן להניח את הסוכר בכוס התה. רפואה שלמה ומהירה.

2021-09-09
Scroll to Top
גלילה למעלה