ספרי הלכה ומוסר

הרב ח. יפרח

שאלה:
איזה ספר ממליץ הרב ללמוד הלכה למעשה וכן איזה ספר מוסר?

תשובה:
לאשכנזים – 'חיי אדם' או 'ערוך השולחן.' לספרדים קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי. אם יש אפשרות ללמוד ברמה גבוהה יותר משנה ברורה לאשכנזים ולספרדים גם עם תוספת כף החיים. אני ממליץ לקרוא קרבנות בתפילת שחרית ובתפילת מנחה. ספרי מוסר מסילת ישרים, פלא יועץ ועוד

2023-04-17
Scroll to Top
גלילה למעלה