הרב גבי קדוש

עמלק‭ – ‬לפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬אפילו‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

ישנם‭ ‬מילים‭ ‬שראוי‭ ‬היה‭ ‬שנמעיט‭ ‬מאוד‭ ‬בשימוש‭ ‬בהם‭ ‬לדוגמא‭ ‬המילה‭ ‬‮'‬שנאה‮'‬‭, ‬ובכלל‭ ‬בני‭ ‬האדם‭ ‬מתחברים‭ ‬יותר‭ ‬לאהבה‭ ‬מאשר‭ ‬לשנאה‭ ‬ואפילו‭ ‬מוכנים‭ ‬לוותר‭ ‬לפעמים‭ ‬על‭ ‬העקרונות‭ ‬שלהם‭ ‬בכדי‭ ‬להגביר‭ ‬את‭ ‬האהבה‭ ‬בעולם‭.‬

ובכל‭ ‬זאת‭, ‬לקראת‭ ‬פורים‭, ‬בשבת‭ ‬הקרובה‭, ‬פרשת‭ ‬זכור‭, ‬יש‭ ‬לנו‭ ‬מצווה‭ ‬מן‭ ‬התורה‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬‭ ‬את‭ ‬עמלק‭, ‬להחרים‭ ‬אותו‭ ‬ולאבד‭ ‬את‭ ‬זכרו‭ ‬מתחת‭ ‬השמים‭. ‬והשאלה‭ ‬כפולה‭: ‬כיצד‭ ‬זה‭ ‬שמאז‭ ‬יציאת‭ ‬מצרים‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬‮'‬התפייסנו‮'‬‭ ‬עם‭ ‬עמלק‭? ‬ויותר‭ ‬מכך‭ ‬הרי‭ ‬כיום‭ ‬אין‭ ‬לנו‭ ‬עם‭ ‬המזוהה‭ ‬כעמלק‭ ‬ואם‭ ‬כן‭ ‬כיצד‭ ‬יש‭ ‬לנו‭ ‬מצווה‭ ‬מן‭ ‬התורה‭ ‬לזכור‭ ‬אותו‭ ‬ולמחות‭ ‬את‭ ‬זכרו‭? ‬

לא‭, ‬התורה‭ ‬אינה‭ ‬יכולה‭ ‬ואינה‭ ‬רוצה‭ ‬להתפייס‭ ‬עם‭ ‬שורש‭ ‬הרע‭ ‬והשנאה‭ ‬שבעולם‭. ‬צריך‭ ‬לדעת‭ ‬שהרע‭ ‬בעולם‭ ‬שיסודו‭ ‬בעמלק‭ ‬נועד‭ ‬בכדי‭ ‬להלחם‭ ‬איתו‭ ‬ולהכניעו‭ ‬בכל‭ ‬זמן‭ ‬וזמן‭ ‬וגם‭ ‬בדורנו‭ ‬ובלי‭ ‬שנאה‭ ‬של‭ ‬הרע‭ ‬אי‭ ‬אפשר‭ ‬באמת‭ ‬להלחם‭ ‬איתו‭, ‬אכן‭ ‬ודאי‭ ‬אנו‭ ‬מעדיפים‭ ‬אהבה‭ ‬אך‭ ‬הרע‭ ‬הצרוף‭ ‬שנמצא‭ ‬בגזע‭ ‬עמלק‭ ‬אין‭ ‬לו‭ ‬תקנה‭, ‬אותו‭ ‬חייבים‭ ‬לחסל‭, ‬איתו‭ ‬אין‭ ‬פשרות‭ ‬ואין‭ ‬הנחות‭. ‬

חכמינו‭ ‬הרחיבו‭ ‬את‭ ‬שנאת‭ ‬עמלק‭ ‬לאו‭ ‬דווקא‭ ‬לגזע‭ ‬העמלקי‭ ‬אלא‭ ‬לכל‭ ‬מי‭ ‬ששונא‭ ‬את‭ ‬ישראל‭. ‬הגר‮"‬א‭ ‬כתב‭ ‬בספר‭ ‬קול‭ ‬התור‭ ‬שכמו‭ ‬שכאשר‭ ‬נכנסנו‭ ‬לארץ‭ ‬בזמן‭ ‬יציאת‭ ‬מצרים‭ ‬קם‭ ‬עלינו‭ ‬עמלק‭ ‬כך‭ ‬גם‭ ‬בקבוץ‭ ‬גלויות‭ ‬כשרוצים‭ ‬לבוא‭ ‬לארץ‭ ‬ישראל‭, ‬עמלק‭ ‬מזדמן‭ ‬להם‭ ‬בדרך‭ ‬והוסיף‭: ‬‮'‬וכאשר‭ ‬עינינו‭ ‬רואות‭ ‬היום‭ ‬תמיד‭, ‬יראה‭ ‬ה‮'‬‭ ‬וישפוט‮'‬‭.‬

מובא‭ ‬בספר‭ ‬‮'‬נאות‭ ‬דשא‭ ‬לרב‭ ‬שמעיה‭ ‬אליעזר‭ ‬דיכובסקי‭ ‬זצ"ל‭  [‬רב‭ ‬קהילה‭ ‬בת"א‭] ‬שלפני‭ ‬שעלה‭ ‬ארצה‭ ‬התייעץ‭ ‬עם‭ ‬מרן‭ ‬החפץ‭ ‬חיים‭ ‬זצ"ל‭ ‬וברכו‭ ‬לעלות‭ ‬לארץ‭ ‬והוסיף‭ ‬החפץ‭ ‬חיים‭ ‬על‭ ‬פראותם‭ ‬של‭ ‬בני‭ ‬ישמעאל‭, ‬נאנח‭ ‬ואמר‭: ‬‮'‬אוי‭ ‬מי‭ ‬יודע‭ ‬מה‭ ‬הפרא‭ ‬אדם‭ ‬הזה‭ ‬עלול‭ ‬עוד‭ ‬לעשות‭ ‬לעם‭ ‬ישראל‭ ‬באחרית‭ ‬הימים‮'‬‭. ‬והוסיף‭ ‬הרב‭ ‬המחבר‭: ‬‮'‬והנה‭ ‬מרן‭ ‬החפץ‭ ‬חיים‭ ‬זצ"ל‭ ‬חזה‭ ‬ברוח‭ ‬קדשו‭… ‬את‭ ‬מעלליו‭ ‬ואת‭ ‬פראות‭ ‬לבו‭ ‬של‭ ‬ישמעאל‭ ‬שאין‭ ‬בו‭ ‬אפי‮'‬‭ ‬שמץ‭ ‬ממידת‭ ‬הרחמים‭ ‬והחסד‭, ‬וכולו‭ ‬ממידת‭ ‬הדין‭ ‬ולדאבון‭ ‬לבנו‭, ‬בעוה"ר‭, ‬נתקיימו‭ ‬דבריו‭ ‬הק‮'‬‭ ‬ועינינו‭ ‬רואות‭ ‬בעליל‭ ‬איך‭ ‬הפרא‭ ‬אדם‭ ‬הזה‭ ‬משתולל‭ ‬בנו‭ ‬ובעזרתם‭ ‬ובסיוע‭ ‬בני‭ ‬עשו‭ ‬העמלקים‭ ‬הרע‭ ‬לעשות‭…‬‮'‬‭ [‬נכתב‭ ‬אחרי‭ ‬מלחמת‭ ‬יו"כ‭]‬

גם‭ ‬הרב‭ ‬סולייבצ'יק‭ ‬הרחיב‭ ‬את‭ ‬מושג‭ ‬עמלק‭ ‬של‭ ‬הדורות‭ ‬הקודמים‭ ‬לנאצים‭ ‬ימ"ש‭ ‬ולקמים‭ ‬כנגד‭ ‬ישראל‭ ‬שבכל‭ ‬דור‭ ‬ודור‭: ‬‮'‬כי‭ ‬כל‭ ‬אומה‭ ‬המתנכלת‭ ‬לכלות‭ ‬את‭ ‬כנסת‭ ‬ישראל‭ ‬הופכת‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬ההלכה‭, ‬עמלק‮'‬‭. [‬בסוד‭ ‬היחיד‭ ‬והיחד‭, ‬עמ‮'‬‭ ‬392‭]. ‬

למדנו‭ ‬שלפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬וחובה‭ ‬לשנוא‭, ‬כאשר‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬בכך‭, ‬כנאמר‭ ‬בתהילים‭: ‬‮'‬אוהבי‭ ‬ה‮'‬‭ ‬שנאו‭ ‬רע‮'‬‭. ‬מי‭ ‬שבאמת‭ ‬אוהב‭ ‬את‭ ‬ה‮'‬‭, ‬צריך‭ ‬לדעת‭ ‬לשנוא‭ ‬את‭ ‬הרע‭ ‬בעולם‭ ‬ובמיוחד‭ ‬את‭ ‬הרע‭ ‬של‭ ‬אלה‭ ‬מאומות‭ ‬העולם‭ ‬‮'‬שבכל‭ ‬דור‭ ‬ודור‭ ‬קמים‭ ‬לכלותינו‭ ‬והקב"ה‭ ‬מצילנו‭ ‬מידם‮'‬

לצערנו‭ ‬גם‭ ‬בזמנינו‭ ‬קליפת‭ ‬עמלק‭ ‬בצורת‭ ‬ארגוני‭ ‬הטרור‭ ‬הישמעאלים‭ ‬מזנבת‭ ‬בנו‭ ‬מדרום‭ ‬ומצפון‭ ‬ובכל‭ ‬מקום‭. ‬אך‭ ‬ההבטחה‭ ‬הנצחית‭ ‬ממגילת‭ ‬אסתר‭ ‬שנצחוננו‭ ‬מובטח‭ ‬כנגד‭ ‬עמלק‭ ‬שבכל‭ ‬הדורות‭, ‬וכמו‭ ‬שליהודים‭ ‬בשושן‭ ‬היתה‭ ‬אורה‭ ‬ושמחה‭ ‬בחיסול‭ ‬הרשעה‭ ‬ותקומת‭ ‬ישראל‭, ‬כן‭ ‬תהיה‭ ‬לנו‭ ‬בעז"ה‭ ‬בקרוב‭ ‬ממש‭. ‬פורים‭ ‬שמח‭! ‬■

עוד במדור זה

קדושה‭: ‬ להתאחד‭ ‬ולהגיע‭ ‬לקדושה

קדושה‭: ‬ להתאחד‭ ‬ולהגיע‭ ‬לקדושה

בימים‭ ‬אלו‭ ‬אנו‭ ‬מציינים‭ ‬שלושה‭ ‬אירועים‭ ‬משמעותיים‭ ‬ביותר‭ ‬בימי‭ ‬תקומת‭…
כוחן‭ ‬של‭ ‬מילים‭ ‬ובמיוחד‭ ‬בעת‭ ‬מלחמה‭ ‬

כוחן‭ ‬של‭ ‬מילים‭ ‬ובמיוחד‭ ‬בעת‭ ‬מלחמה‭ ‬

אדם‭ ‬המעיין‭ ‬בחוק‭ ‬האזרחי‭ ‬בעניין‭ ‬‘לשון‭ ‬הרע‮’‬‭ ‬יגלה‭ ‬כמה‭ ‬סלחני‭…
שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

השבת‭ ‬הסמוכה‭ ‬לחג‭ ‬הפסח‭ ‬נקראת‭ ‬‮'‬שבת‭ ‬הגדול‮'‬‭ ‬מטעמים‭ ‬רבים‭. ‬אחד‭…
לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

הרצון‭ ‬העז‭ ‬לחזור‭ ‬לשגרה‭, ‬לחזור‭ ‬למוכר‭ ‬והרגיל‭, ‬הינו‭ ‬רצון‭ ‬אנושי‭-‬טבעי‭…
תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

רבי‭ ‬דוד‭ ‬בן‭ ‬חסין‭ ‬ז"ל‭, ‬מגדולי‭ ‬המשוררים‭ ‬ופייטני‭ ‬יהדות‭ ‬מרוקו‭…
תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

לא‭, ‬אין‭ ‬זו‭ ‬טעות‭, ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬הרי‭ ‬לא‭ ‬יכול‭ ‬להמשיך‭…
מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

1. למה לעשות דווקא?מדוע‭ ‬מרדכי‭ ‬מתעקש‭ ‬לא‭ ‬להשתחוות‭ ‬להמן‭?‬‮ ‬הרי‭ ‬מבחינה‭…
כיצד‭ ‬מחברים‭ ‬חלקים‭ ‬לשלם‭?‬

כיצד‭ ‬מחברים‭ ‬חלקים‭ ‬לשלם‭?‬

בדרך‭ ‬כלל‭ ‬דבר‭ ‬שלם‭ ‬הוא‭ ‬סך‭ ‬כל‭ ‬חלקיו‭. ‬נכון‭ ‬לגבי‭…
פרשת שקלים: להפוך ׳מטבע׳ ל׳אש׳

פרשת שקלים: להפוך ׳מטבע׳ ל׳אש׳

לשבת הקרובה, לפני ראש חודש אדר, יש שם מיוחד: ׳שבת…
דרוש: מנהיג עם תודעת שליחות

דרוש: מנהיג עם תודעת שליחות

מנין שואב משה רבנו את הכוח והסבלנות לראות את עם…
להעלות נר תמיד

להעלות נר תמיד

מרתקת היא הדלקת הנר, מציתים את הגפרור ומצמידים לפתילה, אין…
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

נותן נשמה לתורה, עם, ארץ ומדינה הרב צבי יהודה הכהן…
מי באמת חופשי ומי עבד?

מי באמת חופשי ומי עבד?

עדיין הרושם החזק של מעמד הר סיני ונתינת עשרת הדברות…
קבלת התורה: נשמה לעולם

קבלת התורה: נשמה לעולם

דורות רבים חיכה העולם לרגע המכונן הזה, מעמד הר סיני…
פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

רק שבוע ימים עבר מאז הניסים הגדולים שבני ישראל חוו…
מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

לכמה סבלנות נזקק משה רבינו בשליחויותיו אל פרעה? סבבים רבים…
Scroll to Top
גלילה למעלה