עץ שענפיו פולשים

הרב ח. יפרח

שאלה:

שלום הרב, לשכנינו עץ לימונים שענפיו 'פולשים' לחצר שלנו, ולימונים נופלים לחצר שלנו. מה דין הלימונים? למי הם שייכים? צריך לעשר אותם?

תשובה:

שלום וברכה,
בשולחן ערוך (חושן משפט, סימן קס"ז, ב) מדבר על אדם שיש לו עץ, והעץ נוטה אל החצר של החבר. במקרה זה, הפירות שייכים לבעל העץ. הרב פיינשטיין מבאר, שהכל תלוי במקום שבו העץ יוצא מן האדמה, ושאדם זה הוא בעל הפירות (וכן כתב בשו"ת אגרות משה חושן משפט מ"ג).
לפי זה, גם ברשות הרבים, הפירות שייכים לבעל העץ. אמנם, אם הענפים מפריעים לבני רשות הרבים, הרי שיש להם רשות לקצוץ את הענפים (אם בעל העץ איננו קוצץ), וממילא במקרה זה גם הפירות שלהם.
ולכן, אם העץ לא מפריע – הפירות של בעל העץ.
אם העץ מפריע והבעלים איננו קוצץ אותו, הרי שמותר לבני רשות הרבים לקצוץ את העץ או לקחת את הפירות.
לפי זה בדרך כלל אסור לקטוף מהעץ הנוטה לרשות הרבים. אולם, לכאורה אם זהו דבר שלא מקפידים עליו, נראה שאפשר לקטוף. ובכל זאת טוב לבקש.
כאשר הפירות נופלים לבית שלך – כיוון שאינם "הפקר" אין החצר זוכה בהם מיידית. אמנם, מסתבר, שאם הדבר רגיל באופן זה, הרי שהשכן לא מקפיד על הפירות הללו, והם באמת שייכים לך. היה כדאי בכל אופן לשאול אותו פעם אחת, אם אפשר להשתמש בפירות שנופלים לגינה שלנו.

2024-02-06
Scroll to Top
גלילה למעלה