גליון 511

פלגנות, שלום וטהרת המשפחה בישראל

הרב צבי קוסטינר ראש הישיבה הגבוהה ונשיא מוסדות 'מדברה כעדן' מצפה רמון

איש עם טלית מרים ספר תורה

פרשתנו, פרשת פינחס, פותחת בהמשך הסיפור שקראנו בשבת שעברה. עם ישראל חטא בבעל פעור בחטא נורא של עריות. החטא פוגע בנקודה בסיסית ויסודית בעם ישראל – שמירה על הטהרה ועל קדושת המשפחה הישראלית. העונש אינו מאחר לבוא: מגפה פושה בעם. פינחס רואה שאיש אינו עושה דבר, ולאחר התייעצות בדעת תורה של משה רבנו קם מתוך העדה והורג את החוטאים, ובכך עוצר את המגפה ומשיב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. בפרשתנו מתואר השכר שפינחס זוכה לו: הקב"ה נותן לו את בריתו שלום. השכר שזכה לו פינחס מפתיע ומלמד אותנו יסוד חשוב: מעשה פינחס מצטייר במבט ראשון כמעשה שמביא לפירוד, מעשה של קנאות ופגיעה באנשים חשובים. כך הוא מצטייר גם בעיני חלקים באומה: "שבטים מבזין אותו: ראיתם בן פוטי זה, בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים יהרוג נשיא מישראל?" ודווקא מעשה זה זוכה לברית שלום. כאן מתברר שהשלום האמיתי אינו שלום של יישור קו עם מה שרואים בעם אלא בירור האמת, הוצאה לפועל של הטוב שבאומה.

גם בדורנו אנו זקוקים לאנשים כפינחס: כלפי חוץ נראה שרוח רעה שוטפת את עם ישראל, הטהרה והצניעות שעליהן הקפידו בכל הדורות עומדת למבחן. יש מערערים על קדושת המשפחה, ואין מי שקם ומוחה. בזמן כזה מוטל על כל מי שהדבר בידו לקום מתוך העדה, מתוך התורה ומתוך הבריאות הגנוזה בעם ישראל, לעורר גם כלפי חוץ את רוח הקדושה והטהרה.
התורה מלמדת אותנו שלא על ידי שתיקה והתעלמות יופיע השלום אלא דווקא על ידי הבעת עמדה של תורה בתקיפות ובבהירות. כמובן, לא בכוח הזרוע אלא בהרמת הרוח. כך תתעורר האומה כולה לגלות את טבעה המקורי לדבוק בתורה ולשמור על הקדושה והטהרה של המשפחה הישראלית, כפי שהיה לאורך הדורות.
אף שאין זו דרכנו להתהלך בנבכי הפוליטיקה, הבשורה המרעננת של תנועת 'נעם', המרימה על נס את הנורמליות האמיתית של עם ישראל, את ענייני התורה, הטהרה וקדושת המשפחה בישראל, חשובה מאין כמוה, ומי ייתן שנושאים אלו יעמדו על הפרק גם בשאר המפלגות, והאמת והשלום אהבו.

"מתברר שהשלום האמיתי אינו שלום של יישור קו עם מה שרואים בעם אלא בירור האמת, הוצאה לפועל של הטוב שבאומה"

גלילה למעלה