פסח אצל מארחים

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

במהלך חג הפסח נתארח אצל קרובים שלנו, על מה עלינו להקפיד מבחינת כשרות בסעודות?

תשובה:

ביציאת מצרים יצאנו לחירות והפכנו מעבדים לפרעה לעם של בני חורין, עבדים ובנים לקב׳׳ה. כמו כן, קיבלנו את התורה כאשר היינו מאוחדים במעמד הר סיני – עם אחד כאיש אחד בלב אחד.
חג הפסח נקבע כזיכרון לגאולה הראשונה, לכן עלינו להמשיך לדורות את גדלות מעמד הר סיני להישאר תמיד מאוחדים.
אולם, קיימים מנהגים שונים בעניין המותר והאסור באכילה בחג: יש אוכלים קטניות ויש שלא אוכלים (וגם ישנם מחלוקות מה נקרא ׳קטניות׳ לעניין כשרות האכילה בפסח), יש שאוכלים מצה שרויה ויש שלא אוכלים, יש שאוכלים רק מצה שמורה ויש שאוכלים גם מצה רגילה, וכן הלאה. כל בית אב צריך לשמור, בינתיים, על המנהג שנהגו בבית אבותיו עד שיבא הגואל, בב"א ויאחד גם את המנהגים…
כאשר אדם מתארח אצל אדם אחר – אסור לו לאכול מה שנאסר עליו מצד הדין ומתוקף המנהגים של הוריו שנמשכים גם בביתו. (כגון איסור קטניות לאשכנזים).
במפעלי המזון מקפידים להכשיר את קו הייצור, כאשר מייצרים מוצרי מזון שהם ׳ללא חשש קטניות׳, לאחר שייצורו באותו קו ייצור מוצרי מזון עם קטניות. כל זה, כי היצרנים רוצים לייצר מבחינת הכשרות לפסח, על פי כל הדעות. לעומת זאת, לגבי כלי מאכל – לאשכנזי המתארח אצל ספרדי – יש מחמירים להכשיר את הכלים (למרות שקטניות אינן חמץ), אך אפשר להקל.
שנזכה השנה לאכול מהזבחים והפסחים בעזרת ה׳.

2022-03-16
Scroll to Top
גלילה למעלה