גליון 511

הרב גבי קדוש

פרשת דברים תשפ"ב

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

פרשת דברים תשפ"ב

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

יד נוגעת בכותל

אחרונים במדור זה

פרשת ואתחנן תשפ"ב - הכל הפיך

פרשת ואתחנן תשפ"ב - הכל הפיך

אחת הטרגדיות של מנהיג ומוביל דרך היא שאינו מגיע לנקודת…
פרשת מסעי תשפ"ב

פרשת מסעי תשפ"ב

מה ׳סוד׳ המסעות במדבר?התחושה מקריאת המסעות בפרשתנו היא שבכל ארבעים…
פרשת מטות תשפ"ב

פרשת מטות תשפ"ב

עם ישראל בהנהגת משה רבנו מגיע כמעט לקו הגמר ומיד…
פרשת פנחס תשפ"ב

פרשת פנחס תשפ"ב

את מי אמור לשרת המנהיג? את עצמו או את העם?…
פרשת בלק תשפ"ב

פרשת בלק תשפ"ב

האם חשבנו פעם מה גורם לנו לקלל ולברך? ובכלל מה…
פרשת חוקת תשפ"ב

פרשת חוקת תשפ"ב

אני משתעשע במחשבה שאם הייתי רַעֲיוֹנַאי [קוֹפִּירַיְטֶר, אדם המייצר רעיונות…
פרשת קרח תשפ"ב

פרשת קרח תשפ"ב

משה רבנו כבר חווה נפילות וסיבוכים של עם ישראל –…

מה בין 1954 ל-17?
המספר הראשון מציין את מספר השנים שעברו עלינו מאז שחרב בית המקדש השני, מאז אנו אבלים, חסרים ומצפים לבניינו. המספר 17 מציין את מספר השנים מאז שעם ישראל גרש עצמו לדעת (או בחוסר דעת…)מ-18 ישובים פורחים בחבל עזה, גוש קטיף וצפון השומרון והגלה כ-10,000 תושבים נאמנים למדינה ומאמינים בתורה ובאהבת הארץ.
מה הקשר בין חורבן בית המקדש לחורבן גוש קטיף? משמים גלגלו את סמיכות חורבן הבית וחורבן בית המקדש לט' באב. בימים הראשונים שלאחר הגרוש, עוד באווירת החורבן הכפול של בית המקדש, של יישובי גוש קטיף ושל ביתנו הפרטי שבגני טל ת"ו, התקשר אלי מו"ר מהישיבה התיכונית ובקולו נשמעה מבוכה, ואז באה השאלה הצפויה 'מה שלומכם ואיך אתם מרגישים'? ואני מוצא את עצמי מעודד במקום שהייתי צריך להתעודד, עונה: 'הקב"ה כבר אלפיים שנה בלי בית, אנחנו רק כמה ימים…'. באמת מה ההשוואה? עלינו להבין שיש קשר בין מאיסת ארץ חמדה לבין חורבן בית מקדש וכן בין חיבת ארץ חמדה לבנין בית מקדש.
חכמים לימדו אותנו שהגזרה על חורבן בית המקדש נגזרה ביציאה ממצרים, בחטא המרגלים, אשר מאסו בארץ ישראל, ובעקבות חטא המרגלים נגזרה הגזרה על חורבן בתי המקדש, וכך כתב תלמיד הגר"א, הרב הלל משקלוב, (ספר קול התור עמוד תקלד): "חטא המרגלים במדבר בימי משה הוא אחד החטאים הכלליים הרובץ על עם ישראל בכל הדורות עד היום… במדה מרובה סבלו וסובלים ישראל בכל הדורות סבלות ותלאות הגלות המרה בגלל חטא המרגלים…". למדנו שישנו קשר מהותי בין מאיסת הארץ לחורבן בית המקדש ומנגד גם באופן החיובי בין חיבת הארץ לבנין המקדש. ציון וירושלים מחוברים הם (בארצות צפון אפריקה כאשר דיברו על עליה לארץ תמיד התבטאו בלשון: 'אתה עולה לירושלים').
בימים אלו שאנו מציינים את החורבן אנו בעצם מבטאים את חוסר ההשלמה שלנו עם כך שאין לנו בית מקדש ועם חילול ה' שבהריסת יישובים בארץ ישראל, בזכירה הזו אנו משתוקקים מתי יבנה המקדש ומתי תבנה כל ארץ ישראל. וכשם שאנו מתפללים "ולירושלים עירך ברחמים תשוב", כך נתפלל ולציון ולערי יהודה עריך ברחמים תשוב. אמן כן יהי רצון.

אחרונים במדור זה

פרשת ואתחנן תשפ"ב - הכל הפיך

פרשת ואתחנן תשפ"ב - הכל הפיך

אחת הטרגדיות של מנהיג ומוביל דרך היא שאינו מגיע לנקודת…
פרשת מסעי תשפ"ב

פרשת מסעי תשפ"ב

מה ׳סוד׳ המסעות במדבר?התחושה מקריאת המסעות בפרשתנו היא שבכל ארבעים…
פרשת מטות תשפ"ב

פרשת מטות תשפ"ב

עם ישראל בהנהגת משה רבנו מגיע כמעט לקו הגמר ומיד…
פרשת פנחס תשפ"ב

פרשת פנחס תשפ"ב

את מי אמור לשרת המנהיג? את עצמו או את העם?…
פרשת בלק תשפ"ב

פרשת בלק תשפ"ב

האם חשבנו פעם מה גורם לנו לקלל ולברך? ובכלל מה…
פרשת חוקת תשפ"ב

פרשת חוקת תשפ"ב

אני משתעשע במחשבה שאם הייתי רַעֲיוֹנַאי [קוֹפִּירַיְטֶר, אדם המייצר רעיונות…
פרשת קרח תשפ"ב

פרשת קרח תשפ"ב

משה רבנו כבר חווה נפילות וסיבוכים של עם ישראל –…

שתפו

גלילה למעלה