גליון 511

הרב גבי קדוש

פרשת חיי שרה תשפ"ב

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הנצי"ב מציב לנו את המטרה בחיים, למה האדם נולד? למה נוצר? יש שני אופנים של חיים, האופן הראשון: חיים במובן של חי ונושם בניגוד למת, אך התורה לא מעוניינת שנחיה רק כך…

פרשת חיי שרה תשפ"ב

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הנצי"ב מציב לנו את המטרה בחיים, למה האדם נולד? למה נוצר? יש שני אופנים של חיים, האופן הראשון: חיים במובן של חי ונושם בניגוד למת, אך התורה לא מעוניינת שנחיה רק כך…

נרות זיכרון

אחרונים במדור זה

פרשת ואתחנן תשפ"ב - הכל הפיך

פרשת ואתחנן תשפ"ב - הכל הפיך

אחת הטרגדיות של מנהיג ומוביל דרך היא שאינו מגיע לנקודת…
פרשת דברים תשפ"ב

פרשת דברים תשפ"ב

מה בין 1954 ל-17?המספר הראשון מציין את מספר השנים שעברו…
פרשת מסעי תשפ"ב

פרשת מסעי תשפ"ב

מה ׳סוד׳ המסעות במדבר?התחושה מקריאת המסעות בפרשתנו היא שבכל ארבעים…
פרשת מטות תשפ"ב

פרשת מטות תשפ"ב

עם ישראל בהנהגת משה רבנו מגיע כמעט לקו הגמר ומיד…
פרשת פנחס תשפ"ב

פרשת פנחס תשפ"ב

את מי אמור לשרת המנהיג? את עצמו או את העם?…
פרשת בלק תשפ"ב

פרשת בלק תשפ"ב

האם חשבנו פעם מה גורם לנו לקלל ולברך? ובכלל מה…
פרשת חוקת תשפ"ב

פרשת חוקת תשפ"ב

אני משתעשע במחשבה שאם הייתי רַעֲיוֹנַאי [קוֹפִּירַיְטֶר, אדם המייצר רעיונות…

כיצד מודדים 'איכות החיים'? המדידה הידועה כ-OECD התקבלה בעולם. בשיטה זו בוחנים את הביטחון כלכלי [יכולת הפרט לתמוך חומרית בעצמו ובמשפחתו], את הרווחה החברתית [רצונו ויכולתו של הפרט להזדהות ולהיות חלק מחברה, אמון במערכת השלטון, הגנה על זכויות האדם וחירויות הפרט], את הביטחון האישי [בריאות, איכות הסביבה, הגנה מאלימות על רקע לאומי או פלילי]. גם בישראל איכות החיים נמדדת לפי ערכם אלו. בפרשתנו אנו מגלים שיטת מדידה אחרת לגמרי ל'איכות חיים' או יותר מדויק לומר ל'חיים של איכות'.
פרשתנו פותחת במניין שנות חייה של שרה אמנו שהיו 127 שנים ובסוף מוסיפה התורה את המילים: 'שני חיי שרה', לשם מה נכתבו מילים אלו? מבאר הנצי"ב: 'והנה כבר פירשנו כמה פעמים פירוש חיים בלשון הקודש בשתי משמעות: אחת חיים ולא מות ושנייה שמח ועלז ולא עצבון… וזהו דבר הכתוב שני חיי שרה. שהשנים שלה כולם היו בחיי שמחה ונפש המעלה ונשגב בחיי רוחני'.
הנצי"ב מציב לנו את המטרה בחיים, למה האדם נולד? למה נוצר? יש שני אופנים של חיים, האופן הראשון: חיים במובן של חי ונושם בניגוד למת, אך התורה לא מעוניינת שנחיה רק כך… היא מעוניינת שנכניס תוכן משמעותי לחיים שלנו, 'חיי שמחה ונפש המעלה ונשגב בחיי רוחני'.
אריכות חיים ללא משמעות הם פספוס החיים, על חיים כאלה אי אפשר לומר: 'שני חיי שרה', רק על חיים בעלי תוכן, תחושת שליחות ומילוי המשימות האלוקיות שיועדו לכל אדם ואדם בזה העולם, נקראים חיים.
'איכות חיים' לפי מדדי הרווחה הפרטית של האדם הם ממש לא העיקר, עם כל הכבוד הראוי לבטחון כלכלי, חברתי, תעסוקתי ופוליטי כולם הם רק אמצעים בלבד לצקת את המגמה והמשימה של החיים. התורה בפרשתנו מגלה את מטרת החיים האמיתית 'כי ידעתיו אשר יצווה את בניו אחריו לעשות צדקה ומשפט', לעשות טוב ולשאוף לטוב זו היא האיכות שאנו יכולים לתת לחיים.

אחרונים במדור זה

פרשת ואתחנן תשפ"ב - הכל הפיך

פרשת ואתחנן תשפ"ב - הכל הפיך

אחת הטרגדיות של מנהיג ומוביל דרך היא שאינו מגיע לנקודת…
פרשת דברים תשפ"ב

פרשת דברים תשפ"ב

מה בין 1954 ל-17?המספר הראשון מציין את מספר השנים שעברו…
פרשת מסעי תשפ"ב

פרשת מסעי תשפ"ב

מה ׳סוד׳ המסעות במדבר?התחושה מקריאת המסעות בפרשתנו היא שבכל ארבעים…
פרשת מטות תשפ"ב

פרשת מטות תשפ"ב

עם ישראל בהנהגת משה רבנו מגיע כמעט לקו הגמר ומיד…
פרשת פנחס תשפ"ב

פרשת פנחס תשפ"ב

את מי אמור לשרת המנהיג? את עצמו או את העם?…
פרשת בלק תשפ"ב

פרשת בלק תשפ"ב

האם חשבנו פעם מה גורם לנו לקלל ולברך? ובכלל מה…
פרשת חוקת תשפ"ב

פרשת חוקת תשפ"ב

אני משתעשע במחשבה שאם הייתי רַעֲיוֹנַאי [קוֹפִּירַיְטֶר, אדם המייצר רעיונות…

שתפו

גלילה למעלה