צדיק כמו אברהם אבינו

הרב ח. יפרח

שאלה:

שמעתי בשמחת תורה שכל אחד יכול להיות כמו אברהם אבינו ..בחסד? או בקרבה שלו לה'?
איך זה שאברהם אבינו התפלל על אנשי סדום שהם היו רשעים?
תודה רבה

תשובה:
כל אחד צריך לפתח בקרבו את תכונת החסד של אברהם אבינו להיטיב עם הבריות כיון שהם בריותיו של הקב"ה. מה שראוי לכולנו להתפלל שה' יגן על עמו ממגפות מיצר הרע וממחלוקת וישרה בתוכנו רוח קדושה וטהרה כי אנחנו בניו וזה לא לכבודו שבניו סובלים. אז למען שמו שירים את קרן ישראל ויאמר די לכל צרותיהם אכי"ר.

2023-04-03
Scroll to Top
גלילה למעלה