שאלה לגבי הפיוט אחות קטנה

הרב ח. יפרח

שאלה:

בפיוט "אחות קטנה" יש בית שמתחיל 'הקם משפלות' האם נכון  שבחלק מהסידורים הושמט משום הצנזורה, ולכן יש לחזור ולומר בית זה?

תשובה:

הפיסקא מזכירה את כנסת ישראל שהיא נמצאת בדלות, ונאמר בחז"ל כי בר"ה יש להראות שמחה מתוך בטחון בד' שבוודאי יכתבנו לחיים.

 לדעתי אין לומר שאנו נמצאים בדדלות כי ביום הכתרת מלכות ה' בעולם שאנו בניו, איננו נחשבים לדלים, אמנם בבתים הבאים אנו מזכירים את כל צרות העבר ומבקשים לזכור את עמידתנו בניסיונות הקשים ולהעניש את אויבנו. אין בזה סתירה לאמונה שברגעים אלו איננו שפלים ודלים בזכות ה' ורק על שהיה אנו מבקשים תיקון. אין ראוי לומר בית זה המצייר את מצבנו כאילו אנו עדיין דלי דלים גם עתה ח"ו.

2023-07-20
Scroll to Top
גלילה למעלה