שהחיינו בהדלקת נרות חנוכה

הרב ח. יפרח

שאלה:

שלום הרב
מי שמינה שליח להדליק עבורו אתמול (היה אנוס בדרכים בלי אפשרות להדליק), כשמדליק היום האם הוא מברך שהחיינו?

תשובה:

כן, הוא מברך שהחיינו. ההדלקה על ידי אשתו פטרה אותו מהדלקת הנרות, אבל הוא צריך להודות בעצמו (או לשמוע ישירות) ברכת שהחיינו ולהודות על הנס. כך כתב הב"ח תרע"ו. ואמנם במגן אברהם ס"ק ב, חשב שלא מברך, אבל העיקר לברך, וכן כתב בשו”ת שבט הלוי (חלק ד' סימן ס"ח) ובחזון עובדיה (חנוכה עמ' קלח), וכן עיקר שיברך שוב. חנוכה שמח

2023-12-08
Scroll to Top
גלילה למעלה