שיטת הבעש"ט

הרב ח. יפרח

שאלה:
אבי תנועת החסידות רבי ישראל בן אליעזר המוכר כבעל שם טוב כותב "כי הנשמה אשר חוצבה ממקום קדוש ראוי שתתלהב תמיד אל מקום מחצבתה. הרמ"א מסביר שהסיבה שהאדם מורכב מעפר ונשמה שהם שני דברים מנוגדים, החיבור הזה מהווה קשירת קשר בין דבר חומרי לרוחני וזה מתואר בברכת אשר יצר. האם מר"ן הראי"ה והרצי"ה ומר"ן הרב חרל"פ מסבירים לפי שיטה זו את השאיפה הזאת?

תשובה:
ברור שכן, הם חוזרים הרבה על קדושה פנימית שיש לכל אחד מישראל בזכות כלל ישראל, שהם חצובים מתחת כיסא הכבוד. הם מוסיפים שיש מעלה גדולה יותר במי שמשתדל להיטיב עם כל ישראל, וכן מי שדבוק באהבת התורה כיון שהתורה היא מבחינת הנשמה הכללית של ישראל.

2023-04-03
Scroll to Top
גלילה למעלה