תוצאות החיפוש

שיטת הבעש"ט

שאלה:אבי תנועת החסידות רבי ישראל בן אליעזר המוכר כבעל שם טוב כותב "כי הנשמה אשר חוצבה ממקום קדוש ראוי שתתלהב תמיד אל מקום מחצבתה. הרמ"א

Scroll to Top
גלילה למעלה