שיטת החרדים לגבי המדינה

הרב ח. יפרח

שאלה:
אנו יודעים את עמדת החרדים המתנגדים למדינה ולתחיית האומה בגלל 'שלושת השבועות' וגם בגלל 'אופייה החילוני' של המדינה, לשיטתם.
הרבנים מבשרי הציונות כמו הרב ביבאס זצ"ל שהיה המיליטנטי ביניהם ודיבר על כיבוש הארץ מיד התורכים והרב ריינס והרב אלקלעי והרב מוהליבר והרב קלישר דיברו על שיבת ציון ותחיית האומה.

תשובה:
כל הרבנים פוסקי ההלכות נשענים על הראשונים שהם המוסמכים לבאר את הגמרא ולפסוק על פיה. כיון שגם הרי"ף וגם הרמב"ם וגם הרא"ש והרשב"א והרמב"ן לא קיבלו ולא הזכירו את שלושת השבועות כנראה שהבינו שיש כאן משמעות רוחנית ולא הלכה מחייבת ועל כן גם הרבנים שהזכרת לא חששו לאיסור בזה. והרמב"ן שהיה נחשב כאחד הגדולים ביותר כתב שיש מצוה לכבוש את הארץ בכל הדורות ולא התייחס בכלל לאותן השבועות. ובספר 'פתחי תשובה' כתב שדעת הרמב"ן הוסכמה להלכה ע"י כל הראשונים והאחרונים.

2023-04-27
Scroll to Top
גלילה למעלה