שיעור ברכת המזון

הרב ח. יפרח

שאלה:
איזה גודל מאכל צורך חיוב בברכת המזון? האם "ואכלת ושבעת" או אכילת כזית פת.

אם אכלתי כזית פת אך לא שבעתי האם אני חייב בברכת המזון ולהפך אם אכלתי פחות מכזית פת אך שבעתי משאר הארוחה, האם אז אני מי חייב לברך ברכת המזון?

תשובה:
החייב בברכת המזון מן התורה הוא רק באכילת כביצה פת בתוך סעודה. אכילת כזית מחייבת מדרבנן ופחות מזה איננו חייב בברכת המזון, גם אם שבעים מדברים אחרים.

2023-04-17
Scroll to Top
גלילה למעלה