שירי רבי יהודה הלוי

הרב ח. יפרח

שאלה:
אנו מייחסים חשיבות גדולה לספר הכוזרי, האם גם לשירי רבי יהודה הלוי יש חשיבות כזו ומה דינם של שירי החול המיוחסים לרבי יהודה הלוי?

תשובה:
שירי הקודש של ריה"ל קדושתם כתפילה. שירי החול מעלתם כדברי חול של אנשים קדושים שצריך להעריך אותם וללמוד מה שאפשר ללמוד מהם אך לא לקדש אותם.

בברכה,

הרב ח. יפרח

תאריך השאלה:

2023-02-28
Scroll to Top
גלילה למעלה