שירי רבי יהודה הלוי

הרב ח. יפרח

שאלה:
אנו מייחסים חשיבות גדולה לספר הכוזרי, האם גם לשירי רבי יהודה הלוי יש חשיבות כזו ומה דינם של שירי החול המיוחסים לרבי יהודה הלוי?

תשובה:
שירי הקודש של ריה"ל קדושתם כתפילה. שירי החול מעלתם כדברי חול של אנשים קדושים שצריך להעריך אותם וללמוד מה שאפשר ללמוד מהם אך לא לקדש אותם.

2023-02-28
Scroll to Top
גלילה למעלה