שקית חום לחייל

הרב ח. יפרח

שאלה:

שבוע טוב כבוד הרב. מה הם כללי שימוש בשקית חום בשבת בשטח לחייל באימונים במקום קר? (ריאקציה כימית שמחמם)

תשובה:

לגבי שאלך על שקיות חימום. רציתי לענות בהרחבה, אך כעת אענה בקצרה.
בשקיות חימום לאוכל, הדבר יותר בעייתי, כי מבשלים עם השקית את האוכל (אמנם, מסתבר לפי הגרשז"א שלא יהיה איסור תורה, כי אין זו אש אלא רק ריאקציה כימית. אמנם, יהיה אסור מדרבנן, מדין "תולדות השמש", כי יש כאן דבר שחומם ידי דבר אחר (שאינו אש), וכעת רוצים לחמם איתו).
בשקיות חימום לרגליים, הדבר קל יותר, כי מדובר על הריאקציה עצמה, ולא מחממים אוכל עם החום שנוצר (כל גזירת "תולדות שמש" היא בחימום אוכל, ולא בחימום רגליים). אמנם, עדיין ייתכן שיש חשש של נולד , או איסור דרבנן אחר, ולכן סתם כך אי אפשר להשתמש, אבל חיילים שמאוד קר להם יכולים להשתמש, ולכתחילה יפעילו לפני השבת, ואם צריך להפעיל בשבת לכתחילה ינערו בשינוי, ורק אם אי אפשר בשינוי ינערו כרגיל.
כעת, במציאות הזו, שבאמת קר, ובוודאי כעת בזמן מלחמה, נראה לכתחילה לומר לחיילים שישתמשו בשקיות חימום.
אבל: אם אין בעיה להפעיל לפני שבת, עדיף כך לכתחילה. בדרך כלל זה מחזיק בין 8 שעות ל-12 שעות.
ואם צריך בשבת ואפשר לנער בשינוי – עדיף כך.
ואם צריך להפעיל כרגיל, גם את זה אפשר להתיר במציאות זו.
בהצלחה רבה בע"ה,

2024-02-12
Scroll to Top
גלילה למעלה