תלמוד ירושלמי

הרב ח. יפרח

שאלה:

איך הרב ממליץ להקיף את התלמוד הירושלמי? כמה ללמוד ליום? עם איזה ביאור? באיזה שלב כדאי להתחיל?


תשובה:
אני ממליץ ללמוד ירושלמי אחרי לימוד התלמוד הבבלי כולו או לפחות את רובו. יש קושי גדול בהבנת הירושלמי כיון שהרבה מהפירושים סותרים זה את זה ולפעמים ההבדל הוא מהקצה אל הקצה. אני ממליץ ללמוד עם פירוש הנקרא שוטנשטיין, ההסבר שם קל מאוד להבנה והוא משתדל להזכיר את השיטות השונות. אם אפשר כדאי שני דפים ליום.

2023-06-20
Scroll to Top
גלילה למעלה