תרומות ומעשרות

הרב ח. יפרח

שאלה:

מה ניתן לעשות עם פירות שיש בפינת פריסה ולא ידוע מאין הגיעו? האם נדרש להפריש  מספק ללא ברכה?

תשובה:

צריך להפריש.
תיקח ממעט יותר ממאית
ותאמר:
הרי אלו תרומות ומעשרות לפי הנוסח של מכון התורה והארץ.

2023-11-02
Scroll to Top
גלילה למעלה