תוצאות החיפוש

מכה הכתובה בתורה

הנושא המרכזי בפרשתנו הן הברכות והקללות. הברכות והקללות נאמרו בערבות מואב, כתוצאה מכך שעם ישראל הפר את הברית שנכרתה בסיני. משה רבנו רצה, בשליחותו של

הקינה והחממה

שבע השבתות שלאחר שבת 'חזון' עד ראש השנה נקראות 'שבע דנחמתא'. בשבתות אלה התקינו חז"ל לקרוא הפטרות שאין להן שייכות ישירה לנושאים שבפרשיות השבוע, אלא

Scroll to Top
גלילה למעלה