תוצאות החיפוש

תיקון חברתי

חז"ל לומדים מלשון הפסוק "דבר אל כל עדת בני ישראל… קדושים תהיו" שפרשה זאת נאמרה ב'הקהל'. בדרך כלל, את רוב הדברים היה משה רבנו אומר

כי בזכירה סוד הגאולה

אנו עומדים בימים שבין פסח לעצרת. בפרשתנו, פרשת אמור, נקרא את הפסוקים העוסקים במועדי ישראל השונים (פרק כ"ג) ובתוכם גם בשני החגים הנ"ל. רבות נכתב

יום עצמאות שמח במיוחד

פעמים רבות יום העצמאות אינו נחוג ביומו המקורי. מורנו הרב דרוקמן שליט"א נוהג להדגיש בשם  הרצי"ה זצ"ל, שבשנים אלו בא לידי ביטוי קידוש ה' ביום

יום העצמאות יום של שמחה מהתורה

מו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל היה חוזר ומלמד את הגמרא במסכת חגיגה [ה,ב], שם מדובר על שלש דמעות שיש כביכול לקב"ה: אחת על מקדש ראשון,

עבד של בורא עולם

בעוד ימים ספורים נסב כולנו אל שולחן הסדר. במרכז ההגדה עומדות השאלות של ארבעת הבנים. נעיין תחילה בשאלתו של הבן החכם "מה העדות, החוקים והמשפטים

כלים חדשים

שאלה: לי, כגבר שאשתו מורה, זה השבוע השמח ביותר בשנה. האישה יוצאת לחופש – ואני מקבל פטור כמעט מלא מעבודות הבית. כך היה השבוע ביום

Scroll to Top
גלילה למעלה