תוצאות החיפוש

תרומות ומעשרות

שאלה: איך מפרישים תרומות ומעשרות? תשובה: נצטווינו מהתורה להפריש תרומות ומעשרות לכהנים וללוויים. מהתורה חובה להפריש מדגן, תירוש ויצהר בלבד, ורבנן חייבונו להפריש מכל גידולי הקרקע למאכל

Scroll to Top
גלילה למעלה