תוצאות החיפוש

הצדקת אנשים שאינם שומרי מצוות

שאלה:אני גדלתי תחת גדולי דורנו שאינם עימנו עוד ועיצבו אותו להיות אנשי תורה ויראים שמיים כמו הרב שפירא זצ"ל והרב גורן זצ"ל והרב ישראלי זצ"ל.אני

Scroll to Top
גלילה למעלה