תוצאות החיפוש

הגומל לבריא מקורונה

שאלה: האם אפשר לעשות סעודת הודיה עם ברכת הגומל למי שהבריא מקורונה? בלי שהתאשפז תשובה לברך הגומל אצל ספרדים אפשר לברך, אך בגלל סכנת הקורונה

Scroll to Top
גלילה למעלה