תוצאות החיפוש

קשר להר הבית

שאלה: איך ניתן לחזק את הריבונות והקשר של עם ישראל להר הבית שעה שהערבים מגלים בשליטה בהר הבית מנוף לשליטה על כל ירושלים וארץ ישראל?

Scroll to Top
גלילה למעלה