הרב גבי קדוש

אומה לחופש נולדה

חג הפסח, הנקרא גם “חג החירות”, מזמן לפתחנו הזדמנות להעמיק ולברר במקורות, וממילא – גם בתוך הנפש פנימה, מה משמעות מידת החירות.

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

כל חגנו, שבתותינו ושאר ימי החול מלאים בזכירת יציאת מצרים, מה יש ביציאת ישראל ממצרים שזוכה למקום כל כך מרכזי בחיינו?
נראה שהתורה הקדימה את תפיסת העולם המקובלת היום כחוק יסוד “חוק כבוד האדם וחירותו”.
חג הפסח, הנקרא גם “חג החירות”, מזמן לפתחנו הזדמנות להעמיק ולברר במקורות, וממילא – גם בתוך הנפש פנימה, מה משמעות מידת החירות, וכיצד נוכל גם אנו לחוות את היציאה לחירות של חג הפסח במישור האישי, המשפחתי והלאומי.
ניגוד הפוך לאדם בן חורין הוא “העבד”. התורה קובעת כלל בדיני עבד עברי, בסוף שש שנות עבודה יוצא לחופשי ואם חלילה התאהב העבד במציאות העבדות, מקרבים אותו אל הדלת או אל המזוזה [משקוף] ושם רוצעים את אוזנו. מדוע?
בתלמוד ירושלמי [קידושין פרק א] מובא: “תני, רבי אליעזר בן יעקב אומר: ולמה אל הדלת? שעל ידי דלת יצאו מעבדות לחירות. שאלו התלמידים את רבן יוחנן בן זכאי: מה ראה העבד הזה לירצע באזנו יותר מכל איבריו? אמר להן אוזן ששמעה מהר סיני [שמות כ ב] לא יהיה לך א-להים אחרים על פני ופירקה מעליה עול מלכות שמים וקיבלה עליה עול בשר ודם, אוזן ששמעה לפני הר סיני [ויקרא כה נה] כי לי בני ישראל עבדים והלך זה וקנה אדון אחר, לפיכך תבוא האוזן ותירצע לפי שלא שמר מה ששמעה”.
התורה נאבקת כנגד השעבוד, גם לא לזמן קצוב. גם אם תהפוכות חייך הביאוך לידי מכירתך לעבד, וגם אם מצב זה של בדיעבד הופך אצלך ללכתחילה ורוצה אתה בהמשך השעבוד, התורה קוראת לך לשוב אל הדלת, לשוב אל השמיעה הראשונית: “לא יהיה לך א-לוהים אחרים על פני”. חירותו של יהודי מישראל היא אך ורק בחירות העצמית ושעבודו לא-לוקים, רק בקבלת עול מלכות שמיים מסוגל האדם לגלות את כוחותיו העצמיים, את חירותו ואת נפשו הפנימית.
כל מציאות שעבוד למישהו או משהו אחר מכרסמת לך מאישיותך החירותית-הא-לוקית ויוצרת אצלך זהות כפולה, יוצרת פער בין מה שבאמת אתה לבין חייך הזמניים.
היציאה מעבדות לחירות עומדת במרכז חייה של האומה, נתינת התורה לא תתכן בלי היציאה ממצרים ומכאן מרכזיותו של חג הפסח.
ולכן התורה אינה מוותרת ואינה נכנעת למציאות של עבדות קבועה, וגם אם יש צורך להאריכה זה בתנאי שחוזרים ומדגישים באוזנו של העבד, דע את האמת למי אתה משועבד באמת, ומה אמור לעשות אותך בן חורין אמיתי. חג חירות שמח.

עוד במדור זה

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

גילוי נאות: מאוד קשה לי אמירה זו… וכי מי שמפחד…
ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

מדע החלומות חקר ומצא שכל אדם חולם, כולל תינוקות… אנו…
מעשק ושטנה לרחובות

מעשק ושטנה לרחובות

ברגעים אלו חיילנו היקרים, חיילי צבא הגנה ישראל הי״ו, שבים…
לא לדלג על השורשים העמוקים

לא לדלג על השורשים העמוקים

אם היינו רוצים להצמיד את פרשיות השבוע 'לך לך, וירא…
העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

אחד הפיוטים המרגשים ביותר לפני תקיעות השופר בראש השנה: 'ויהי…
צו השעה: 'לך לך'

צו השעה: 'לך לך'

דווקא בשעת מלחמה, בשעה זו, כבר מבינים כולנו את המשמעות…
איתנים בעורף – מנצחים בחזית

איתנים בעורף – מנצחים בחזית

התחושה בכל זמן משבר, מלחמה, הרס, חורבן ומגפה היא 'האם…
מצום לשמחת הסוכה

מצום לשמחת הסוכה

חד המעבר בין יום הכיפורים לחג הסוכות 'זמן שמחתנו'. הרושם…
יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום הכיפורים הוא שיאו של תהליך ארוך של ארבעים יום…
ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ערב ראש השנה, אווירת החג כבר בפתח – ההכנות כבר…
חזקו ואמצו

חזקו ואמצו

ברכתו של משה רבנו לקראת הפרידה מבני ישראל מתבטאת בשתי…
לא להיות כפוי טובה

לא להיות כפוי טובה

בפרשתנו מובאת מצוות הבאת ביכורים לכהן בבית המקדש מפירות שבעת…
בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

האם יעלה על הדעת שתיתכן מציאות של הורים שיסקלו את…
גבול הציות

גבול הציות

האם יש גבול לציות לחוקי התורה? כל מערכת חוקים לוקחת…
ראה - לפניכם ברכה וקללה

ראה - לפניכם ברכה וקללה

בשאלת מיליון הדולר עוסקת פרשתנו – מה נחשב ברכה ומה…
למה אתה לא שומע?

למה אתה לא שומע?

התורה מצווה אותנו לעשות ״הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב״ והשכר יהיה ״וְיָרַשְׁתָּ אֶת…
Scroll to Top
גלילה למעלה