הרב גבי קדוש

ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

מדע החלומות חקר ומצא שכל אדם חולם, כולל תינוקות… אנו חולמים בין חמש לשמונה חלומות בלילה, את רוב החלומות אינינו זוכרים. חכמים לימדו אותנו שהחלומות הם בדרך כלל סביב מחשבות ופעולות שאדם חווה במשך היום. לפי התת מודע שלו חולם הוא האדם את חלומותיו.
בפרשתנו מסופר על חלומו של יעקב אבינו. חלום שבו הוא רואה סולם המוצב בארץ, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו ואז מופיעה התגלות אלוקית, הבטחה לשמירתו ולהפיכתו לעם ישראל.
לכאורה דברים אלו סותרים את דברי חז״ל [גיטין נב] שדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין? והסביר האדמו״ר בעל האמרי אמת מגור זצ״ל שהלשון ׳לא מעלין ולא מורידין׳ נאמרה על פי חלום יעקב אבינו: ׳והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו׳, שחלום יעקב באמת מעלה ומוריד אך בשאר חלומות ׳לא מעלין ולא מורידין׳. מה המיוחד בחלומו של יעקב אבינו?
יעקב אבינו, הבורח מפניו של אחיו עשיו, הולך הוא אל הלא נודע, מה יהיה עליו? עזב את אביו ואמו והולך הוא לקראת עתיד לא ברור. במצב מדוכדך זה חולם יעקב חלום מאוד מיוחד. היינו מצפים שחלומו יהיה סביב הדאגה למקום שינה, אוכל חם ושמירה על בטחונו האישי אך הוא חולם על דברים גדולים, על התקווה הגדולה ומדלג הוא על קשיי היום-יום. החלום נותן ליעקב תקווה לחיים חדשים מלאי רוח וחזון. הבטחה על עם ישראל וארץ ישראל ועל בטחונו בכל מצב: ׳הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך׳, ׳ושמרתיך בכל אשר תלך׳.
המדרש [ילמדנו, בראשית אות קכט] מרומם את חלום יעקב לחלומה של האומה, לחלום של העם המיוחד שהולך לצמוח מיעקב אבינו: ׳עולים ויורדים בו. מיום שברא הקב״ה את העולם היו המלאכים משבחים להקב״ה ואומרים ׳ברוך ה׳ א-להי ישראל׳, ולא היו יודעין מי הוא ישראל, כיון שבא יעקב לבית אל, עלו המלאכים שלווהו למרום ואמרו להם למלאכי מרום: אתם מבקשים לראות האיש שאנו משבחים להקב״ה על שמו, רדו וראו הנה אותו האיש. והיו המלאכים יורדים ורואין את דמותו ואומרים: בודאי זה הצורה וזה הדמות חקוקה בכסא הכבוד, וענו כולם ואמרו: ברוך ה׳ א-להי ישראל׳.
חלומו של יעקב אבינו הוא המציאות הודאית האלוקית הנקראת ׳עם ישראל׳, מציאות זו שחקוקה בכסא הכבוד, מציאות זו שמלאכי מרום משבחים בה את הקב״ה, אין מדובר כאן בחלום במובנו הפשוט, זה חלום במובן של שאיפה, של שליחות, של תפקיד נצחי של עם ישראל בעולמו של הקב״ה.
יש כאן מסר נוסף לפרט ולכלל, ׳חלום׳ מעלה ומוריד, תלוי בך! תלוי בנו! גם אם מרגישים לפעמים ב׳ארץ׳, במקום הנחות, במצב של קשיים ודכדוך, נמשיך לחלום בגדול, לעלות ולהתעלות, לשפר ולתקן, להתחדש ולהתרענן. אל להתקע ב׳ארץ׳, צריך לשאוף ולחלום על התקדמות, כי האומה לא לבד, אנו חלק מאומה נצחית, אנו חלק מכסא הכבוד, הקב״ה מתברך בנו, ׳ברוך ה׳ א-לוקי ישראל׳. ■

עוד במדור זה

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

נותן נשמה לתורה, עם, ארץ ומדינה הרב צבי יהודה הכהן…
מי באמת חופשי ומי עבד?

מי באמת חופשי ומי עבד?

עדיין הרושם החזק של מעמד הר סיני ונתינת עשרת הדברות…
קבלת התורה: נשמה לעולם

קבלת התורה: נשמה לעולם

דורות רבים חיכה העולם לרגע המכונן הזה, מעמד הר סיני…
פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

רק שבוע ימים עבר מאז הניסים הגדולים שבני ישראל חוו…
מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

לכמה סבלנות נזקק משה רבינו בשליחויותיו אל פרעה? סבבים רבים…
לָמָה‭ ‬הֲרֵעֹתָה‭ ‬לָעָם‭ ‬הַזֶּה‭ ‬‮–‬‭ ‬האמנם‭?‬

לָמָה‭ ‬הֲרֵעֹתָה‭ ‬לָעָם‭ ‬הַזֶּה‭ ‬‮–‬‭ ‬האמנם‭?‬

אחרי‭ ‬שמשה‭ ‬רבנו‭ ‬מרגיש‭ ‬שנכשל‭ ‬בשליחותו‭ ‬לפרעה‭ ‬לשחרור‭ ‬העם‭ ‬משעבוד‭…
ציפית לישועה בעת המלחמה - מתורתו של הרב אלישע וישליצקי זצ״ל

ציפית לישועה בעת המלחמה - מתורתו של הרב אלישע וישליצקי זצ״ל

הקדמה רבות‭ ‬עסק‭ ‬הרב‭ ‬אלישע‭ ‬זצ‭"‬ל‭ ‬בענייני‭ ‬מלחמות‭ ‬ישראל‭ ‬ובמיוחד‭…
פרשת ויגש- לא הכל טוב, אבל הכל לטובה

פרשת ויגש- לא הכל טוב, אבל הכל לטובה

תחושת החוסר וודאות, הציפייה ללא נודע הינה תחושה מורכבת ומאתגרת.…
פרשת מקץ- על חלומות ועל הגשמתן

פרשת מקץ- על חלומות ועל הגשמתן

התורה לא מדלגת על סיפור חלומות ופתרונם, יוסף חולם על…
פרשת וישב- חנוכה: להדליק אור בלילה

פרשת וישב- חנוכה: להדליק אור בלילה

פרשת וישבחנוכה: להדליק אור בלילה חודש כסלו מסמל את האור,…
פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

גילוי נאות: מאוד קשה לי אמירה זו… וכי מי שמפחד…
מעשק ושטנה לרחובות

מעשק ושטנה לרחובות

ברגעים אלו חיילנו היקרים, חיילי צבא הגנה ישראל הי״ו, שבים…
לא לדלג על השורשים העמוקים

לא לדלג על השורשים העמוקים

אם היינו רוצים להצמיד את פרשיות השבוע 'לך לך, וירא…
העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

אחד הפיוטים המרגשים ביותר לפני תקיעות השופר בראש השנה: 'ויהי…
צו השעה: 'לך לך'

צו השעה: 'לך לך'

דווקא בשעת מלחמה, בשעה זו, כבר מבינים כולנו את המשמעות…
Scroll to Top
גלילה למעלה