הרב גבי קדוש

הבנת הקרבנות: ‘בהגלות אור ה’ על עמו’

אמרו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה מעלה עליהן הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם, ועל כן ראוי לאדם להתעסק בדברי הקרבנות ולשאת ולתת בהן

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

רבים תמהים על הצורך לעסוק כיום בכל פרטי הדינים וסדר הקרבנות שבספר ויקרא, הרי אינם כיום הלכה למעשה? מלבד התשובה הברורה שענייני הקרבנות הם חלק מהתורה וחייבים אנו ללמוד את כל התורה כולה, לעיסוק בסוגיית הקרבנות ישנה מעלה מיוחדת. הרמב”ם, (פירוש המשנה, סוף מנחות) ענה על שאלתנו: ‘ …. אמרו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה מעלה עליהן הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם, ועל כן ראוי לאדם להתעסק בדברי הקרבנות ולשאת ולתת בהן ולא יאמר הרי הן דברים שאין צורך להן בזמן הזה כמו שאומרים רוב בני האדם’. לרמב”ם העיסוק בקורבנות בונה לנו בית מקדש ממש.
מלבד הטענה שענייני הקרבנות לא קיימים כיום, ישנה עוד טענה שכיום קשה להלום בשכלנו מציאות של הקרבת קרבנות, בדמיוננו אנו רואים את הסכין של הכהן מונפת על הפר או על האייל, את שפיכת הדמים והזאתן, את הפשטת העור, את מליקת העוף, את ההקטרה על גבי המזבח וכל זה לא מתחבר לנו עם רוחניות ועבודת ה’, תפיסות תרבותיות שונות שעולמנו שרוי בהם הנלחם בקנאות על זכויות בעלי החיים ועל ערכם אחרים נראים לנו כביכול סותרות את עבודת הקרבנות, חלילה.
הרב קוק זצ”ל באגרת (אגרת תתקצ”ד) התייחס לטענה זו אך לימדנו יסוד חשוב מאוד באופן הסתכלותנו על עבודת הקרבנות:
ואין ראוי לנו לחשוב שבקורבנות מונח היה רק הרעיון הגס של העבודה המגושמה, אלא שיש בה טבעיות קדושה ופנימית, שאי אפשר שתתגלה ביפעתה כי אם בהגלות אור ה’ על עמו, ותחייה מקודשת תשוב לישראל, ואתה יכירו גם כן כל העמים כולם.
עולמנו כעת אינו מתאים וראוי לעבודת הקרבנות בפועל, כי אנו זקוקים ל”הגלות אור ה’ על עמו” וללא אור מיוחד זה שישנה את כל תפיסתנו ביחס לעבודת ה’ ולעבודת הקרבנות לא נוכל להבין לאשורה ולקיים את עבודת הקרבנות. אך שלא נחשוב שדבר זה רחוק מאיתנו ובלתי ניתן להשגה. אלא הציפייה לאור ה’ שיופיע עלינו בר השגה גם כעת, וכך דברי הרב קוק זצ”ל בהמשך האגרת:
מסכים אני עם כבוד תורתו, שאי אפשר לנו לגשת למעשה הקורבנות בלא הופעה של רוח הקודש גלויה בישראל. אמנם ציפייה זו גם כן לא נפלאה היא ולא רחוקה ויכול להיות שפתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אנו מבקשים ומלאך הברית אשר אנו חפצים (ע”פ מלאכי ג, א), ואז יבנה בית המקדש במהרה בימינו.

עוד במדור זה

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

פרשת וישלח- והעיקר לא לפחד כלל!

גילוי נאות: מאוד קשה לי אמירה זו… וכי מי שמפחד…
ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

ברוך ה׳ א-לוקי ישראל

מדע החלומות חקר ומצא שכל אדם חולם, כולל תינוקות… אנו…
מעשק ושטנה לרחובות

מעשק ושטנה לרחובות

ברגעים אלו חיילנו היקרים, חיילי צבא הגנה ישראל הי״ו, שבים…
לא לדלג על השורשים העמוקים

לא לדלג על השורשים העמוקים

אם היינו רוצים להצמיד את פרשיות השבוע 'לך לך, וירא…
העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

העקידה: עין במר בוכה ולב שמח

אחד הפיוטים המרגשים ביותר לפני תקיעות השופר בראש השנה: 'ויהי…
צו השעה: 'לך לך'

צו השעה: 'לך לך'

דווקא בשעת מלחמה, בשעה זו, כבר מבינים כולנו את המשמעות…
איתנים בעורף – מנצחים בחזית

איתנים בעורף – מנצחים בחזית

התחושה בכל זמן משבר, מלחמה, הרס, חורבן ומגפה היא 'האם…
מצום לשמחת הסוכה

מצום לשמחת הסוכה

חד המעבר בין יום הכיפורים לחג הסוכות 'זמן שמחתנו'. הרושם…
יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום-הכיפורים: 'מקווה' הטהרה של עם ישראל

יום הכיפורים הוא שיאו של תהליך ארוך של ארבעים יום…
ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ראש השנה תשפ"ד: כיצד הופכים דין לרחמים?

ערב ראש השנה, אווירת החג כבר בפתח – ההכנות כבר…
חזקו ואמצו

חזקו ואמצו

ברכתו של משה רבנו לקראת הפרידה מבני ישראל מתבטאת בשתי…
לא להיות כפוי טובה

לא להיות כפוי טובה

בפרשתנו מובאת מצוות הבאת ביכורים לכהן בבית המקדש מפירות שבעת…
בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

בן סורר ומורה: הורה מפנק אינו הורה מחנך

האם יעלה על הדעת שתיתכן מציאות של הורים שיסקלו את…
גבול הציות

גבול הציות

האם יש גבול לציות לחוקי התורה? כל מערכת חוקים לוקחת…
ראה - לפניכם ברכה וקללה

ראה - לפניכם ברכה וקללה

בשאלת מיליון הדולר עוסקת פרשתנו – מה נחשב ברכה ומה…
למה אתה לא שומע?

למה אתה לא שומע?

התורה מצווה אותנו לעשות ״הַיָּשָׁר וְהַטּוֹב״ והשכר יהיה ״וְיָרַשְׁתָּ אֶת…
Scroll to Top
גלילה למעלה