הרב יצחק ניסים זצ"ל

הכותל

הרב יצחק ניסים, הרב הראשי לישראל

אפרת כהן, נכדת הרב יצחק נסים

סיפורים מחייו של הרב יצחק נסים זצ"ל

הכותל

הרב יצחק ניסים, הרב הראשי לישראל

אפרת כהן, נכדת הרב יצחק נסים

סיפורים מחייו של הרב יצחק נסים זצ"ל

אחרונים במדור זה

עם אחד לב אחד

עם אחד לב אחד

בתשעה באב זה הרגשנו ביתר שאת את אבלו של העם…
הנחיתה על הירח

הנחיתה על הירח

בה' באב תשכ"ט (20 ביולי 1969) התרגש העולם כולו כאשר…
שלום והבנה בין האומות

שלום והבנה בין האומות

מי שעקב אחרי סיפורינו לאורך השנה כבר יודע כי הרב…
מיהו יהודי דתי

מיהו יהודי דתי

בשנת תשכ"ה (1965), עשרים שנה בלבד לאחר מלחמת העולם השנייה…
ספר "יין הטוב"

ספר "יין הטוב"

מוקדש לזכרו של דודנו היקר בצלאל נסים ע"ה, נלב"ע ט'…
אהבת ארץ ישראל

אהבת ארץ ישראל

אהבת ארץ ישראל היה טבועה ברב נסים. כפי שסיפרנו בעבר,…
לימוד תורה לנשים

לימוד תורה לנשים

  כבר הזכרנו בעבר את תשובתו של הרב נסים בנוגע…

תרומתו של הרב נסים לעיצוב רחבת הכותל וביסוסה כפי שהיא מוכרת לנו היום היתה רבה הן מבחינה פיזית הן מבחינה רוחנית  – שמירה על קדושת המקום. הפעם נספר על עוד יוזמה שנקט כדי לייצב ולבסס את אחיזתנו בעיר העתיקה.

הכותל הדרומי הוא קיר נוסף התוחם את הר הבית, וממילא קדושתו זהה לקדושת הכותל המערבי. מששוחררה העיר העתיקה נוצרה אפשרות לגשת גם לקיר זה, הסמוך לכותל המוכר לנו. מששמע סבי על בניין צמוד קרקע שהתפנה (בניין ששימש קודם לכן בית ספר ירדני) בסמוך לכותל הדרומי, ראה בדבר הזדמנות נפלאה להעביר למקום את בית הדין הגדול, שהיה עד אז בהיכל שלמה. זאת ללא צורך בתהליכים ארוכים של בנייה ובירוקרטיה שהיו עשויים לעכב מאוד אפשרות שכזו.

במעמד נרגש, בערב תשעה באב התשכ"ז, נחנך המקום. שיירה נכבדת ובה גדולי הרבנים ואישי ציבור עשתה דרכה מהכותל המערבי אל הכותל הדרומי ונכנסה בטקסיות אל משכנו החדש של בית הדין הגדול.

אביא כאן דברים מתוך נאומו של סבי במעמד זה:

בפתח הדברים אמר: "עומדות היו רגלינו בשערי הר הבית. בית הדין הגדול שהוא בבואה דבבואה של הסנהדרין, אשר היתה בלשכת הגזית, סמוך למקום הזה, חונך היום את העברתו למקום המקודש, נשקף לכותל הדרומי של הר הבית ומחובר לכותל המערבי שלא זזה מהם שכינה. מבקשים אנו בזה ששכינת המקום תשרה על דייני ישראל שיורו דין לאמיתו וישפטו משפט צדק ולהכין לבבנו לקראת היום שבו יקוים חזון הנביא ישעיה 'ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועציך כבתחילה' (ישעיה א)".

בדבריו ניתן מקום ותוקף לגודל הזכות והמעמד שהתרחש באותה שעה, ולצד זה הבעת תפילה וייחול שתהיה זו הכשרה של הקרקע לקראת ימי הגאולה השלמה, שאז ישוב וישב במקום הסנהדרין.

בהמשך התייחס לדרך ולתהליך: "מסרנו את נפשנו וכאילו כל הדורות שעברו והדורות שעתידים לבוא מסרו נפשם עמנו כדי לנתק מוסרות עיר הקודש… ואותם אשר זכינו בזכותם ולא שבו מן המלחמה ושדמם נשפך על ירושלים ושאר ערי הקודש, יהא אפרם צבור ומונח לפני ה' כאילו נעקדו על גבי המזבח".

נוסף על כך ציין כי כעת, אחרי שנעשו המאמצים בידי אדם, הדבר תלוי בידי שמיים: "שכך מקובלנו מרבותינו: בית שלישי הקב"ה בונהו". לצד שמחת הניצחון אמר כי גדלה הרגשת הצער על החסר בבית המקדש, שהוא עתה מוחשי וגלוי יותר, והביע תפילה כי יתגשמו דברי הנביאים וימי הצומות על החורבן יהפכו ימי שמחה, בבוא הגואל ובבניין שלם.

מעבר להכרת התרומה הגדולה שזכה הרב נסים לתרום בהיותו רב ראשי בתקופה משמעותית כל כך בתקומת המדינה, אני מרגישה שאפשר ללמוד הרבה גם מהדרך ומההתנהגות שלו. העשייה העניינית, ניצול ההזדמנויות כשהן מגיעות (ודאגה שלא להחמיץ את השעה), החשיבה היצירתית כיצד לקדם מטרות, כל אלו יכולים ללמד אותנו דרכי פעולה חכמות ומועילות, ויהי רצון שנלמד ונחכים מכך ונזכה לפעול ולהצליח.

אחרונים במדור זה

עם אחד לב אחד

עם אחד לב אחד

בתשעה באב זה הרגשנו ביתר שאת את אבלו של העם…
הנחיתה על הירח

הנחיתה על הירח

בה' באב תשכ"ט (20 ביולי 1969) התרגש העולם כולו כאשר…
שלום והבנה בין האומות

שלום והבנה בין האומות

מי שעקב אחרי סיפורינו לאורך השנה כבר יודע כי הרב…
מיהו יהודי דתי

מיהו יהודי דתי

בשנת תשכ"ה (1965), עשרים שנה בלבד לאחר מלחמת העולם השנייה…
ספר "יין הטוב"

ספר "יין הטוב"

מוקדש לזכרו של דודנו היקר בצלאל נסים ע"ה, נלב"ע ט'…
אהבת ארץ ישראל

אהבת ארץ ישראל

אהבת ארץ ישראל היה טבועה ברב נסים. כפי שסיפרנו בעבר,…
לימוד תורה לנשים

לימוד תורה לנשים

  כבר הזכרנו בעבר את תשובתו של הרב נסים בנוגע…

שתפו

Scroll to Top
גלילה למעלה