הצדקת אנשים שאינם שומרי מצוות

הרב ח. יפרח

שאלה:
אני גדלתי תחת גדולי דורנו שאינם עימנו עוד ועיצבו אותו להיות אנשי תורה ויראים שמיים כמו הרב שפירא זצ"ל והרב גורן זצ"ל והרב ישראלי זצ"ל.
אני מאוד אוהב את משנת הראי"ה והרצי"ק זצ"'ל ומרגיש שמאוד קשה לי, למרות גדולתם, לאהוב ולהצדיק את מעשי החילונים המייסדים כמו הרצל נורדאו וכו' ולהיות גשר המחבר בין קודש לחול

תשובה:
אין שום סתירה בין תורת הראי'ה זצ"ל לכל אותם הגדולים שהזכרת, זו אותה תורה אבל יש הבדלי סגנון ולכן גם מי שהכיר את תורתם ומזדהה עם אהבתם לישראל לתורה ולארץ וליראת שמים הוא שייך לאותה חברה של תלמידי הראי'ה זצ"ל. המיוחד בדברי הראי'ה הוא שבגלל היותו בדור שבו נפתחה גאולת ישראל -דבריו מרוכזים בהבנתה.

יש להניח שאותם גדולי עולם אילו היו חיים בדורו של הרב קוק היו רואים את האור הגנוז בתנועה הציונית גם אם מנהיגיה לא הבינו את דבר נשמתם היהודית.

גם בדורות קדמונים היו שליחי ההשגחה לפעמים כאלה שלא היו בעלי אמונה ויראת שמים כראוי. כמו: יואש מלך ישראל וירבעם השני ( עיין מלכים ב' פרק י"ג וסוף פרק י"ד).
הרב צבי יהודה זצ"ל כיבד מאוד תלמידי חכמים שהיו אמונים על ערכים אלו למרות שלא באו מבית מדרשו.

2023-05-07
Scroll to Top
גלילה למעלה