הרב גבי קדוש

כיצד‭ ‬מחברים‭ ‬חלקים‭ ‬לשלם‭?‬

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

הרב גבי קדוש

הרב גבי קדוש

רב מועצה אזורית בני שמעון

רב מועצה אזורית בני שמעון

בדרך‭ ‬כלל‭ ‬דבר‭ ‬שלם‭ ‬הוא‭ ‬סך‭ ‬כל‭ ‬חלקיו‭. ‬נכון‭ ‬לגבי‭ ‬דברים‭ ‬חומריים‭ ‬כגון‭ ‬הרכבת‭ ‬חלקי‭ ‬פאזל‭ ‬המשלימה‭ ‬את‭ ‬התמונה‭, ‬הרכבת‭ ‬חלקי‭ ‬שולחן‭ ‬המשלימה‭ ‬את‭ ‬השולחן‭, ‬אך‭ ‬בדברים‭ ‬שיש‭ ‬בהם‭ ‬פן‭ ‬ערכי‭ ‬חיבור‭ ‬סך‭ ‬החלקים‭ ‬נותן‭ ‬תוצאה‭ ‬הרבה‭ ‬יותר‭ ‬מהחלקים‭ ‬עצמם‭. ‬לדוגמא‭ ‬האדם‭ ‬אינו‭ ‬מורכב‭ ‬רק‭ ‬מאבריו‭: ‬ידיים‭, ‬רגליים‭, ‬ראש‭, ‬כלי‭ ‬דם‭, ‬עצמות‭, ‬מוח‭, ‬לב‭ ‬ועוד‭. ‬כי‭ ‬היכן‭ ‬נשמתו‭? ‬רוחו‭? ‬רגישותו‭? ‬חום‭ ‬לב‭ ‬ושכלו‭? ‬דברים‭ ‬אלו‭ ‬מקבל‭ ‬האדם‭ ‬מחיבור‭ ‬אורגני‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬אבריו‭ ‬ומכוח‭ ‬עליון‭.‬

בפרשתנו‭ ‬אנו‭ ‬מגיעים‭ ‬לשלב‭ ‬הרכבת‭ ‬המשכן‭, ‬לאחר‭ ‬שבני‭ ‬ישראל‭ ‬בניצוחו‭ ‬של‭ ‬בצלאל‭ ‬סיימו‭ ‬לבנות‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬חלקי‭ ‬המשכן‭, ‬הגיעה‭ ‬העת‭ ‬להרכיבו‭. ‬המדרש‭ [‬מד"ר‭ ‬פרשה‭ ‬נב‭] ‬מתאר‭: ‬‮'‬‭…‬באו‭ ‬להם‭ ‬אצל‭ ‬משה‭ ‬ולא‭ ‬היו‭ ‬יכולין‭ ‬להקימו‭… ‬נטלו‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬ואחד‭ ‬מלאכתו‭ ‬ובאו‭ ‬להם‭ ‬אצל‭ ‬משה‭ ‬ואומרים‭ ‬הרי‭ ‬קרשים‭ ‬הרי‭ ‬בריחין‭? ‬כיון‭ ‬שראה‭ ‬משה‭ ‬אותם‭ ‬מיד‭ ‬שרתה‭ ‬עליו‭ ‬רוח‭ ‬הקודש‭ ‬והקימו‭…‬‮'‬

למדנו‭ ‬שאמנם‭ ‬כל‭ ‬הכלים‭ ‬היו‭ ‬מוכנים‭, ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬ואחד‭ ‬הביא‭ ‬מלאכתו‭ ‬אך‭ ‬לא‭ ‬הצליחו‭ ‬להקים‭ ‬את‭ ‬המשכן‭ ‬ודאי‭ ‬לא‭ ‬להשרות‭ ‬שכינה‭ ‬בתוכו‭, ‬אך‭ ‬משה‭ ‬רבנו‭ ‬מצליח‭ ‬להקימו‭. ‬מה‭ ‬סודו‭ ‬של‭ ‬משה‭ ‬רבנו‭ ‬שהוא‭ ‬הצליח‭ ‬להקימו‭ ‬ואף‭ ‬להשרות‭ ‬שכינה‭ ‬בתוכו‭, ‬במקום‭ ‬שכולם‭ ‬נכשלו‭?‬

נראה‭ ‬לדייק‭ ‬בלשון‭ ‬המדרש‭, ‬אצל‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬כתוב‭ ‬שכל‭ ‬אחד‭ ‬ואחד‭ ‬נטל‭ ‬מלאכתו‭, ‬הראייה‭ ‬היתה‭ ‬פרטית‭, ‬אנוכית‭, ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬בא‭ ‬עם‭ ‬הכלי‭ ‬שלו‭, ‬עם‭ ‬הצד‭ ‬הפרטי‭ ‬שלו‭ ‬ללא‭ ‬ראייה‭ ‬כוללת‭, ‬היה‭ ‬חשוב‭ ‬לאדם‭ ‬שהכלי‭ ‬שלו‭ ‬יבלוט‭ ‬במשכן‭… ‬אך‭ ‬אצל‭ ‬משה‭ ‬רבנו‭ ‬כתוב‭: ‬‮'‬כיוון‭ ‬שראה‭ ‬אותם‭ ‬משה‮'‬‭, ‬משה‭ ‬רבנו‭ ‬רואה‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הכלים‭ ‬בראייה‭ ‬כוללת‭, ‬הכלי‭ ‬הפרטי‭ ‬לא‭ ‬בולט‭, ‬הוא‭ ‬חלק‭ ‬מהמשכן‭, ‬המטרה‭ ‬היא‭ ‬להקים‭ ‬משכן‭ ‬כולל‭ ‬שתשרה‭ ‬בו‭ ‬שכינה‭. ‬לכן‭ ‬משה‭ ‬מצליח‭ ‬להקים‭ ‬משכן‭ ‬ולהשרות‭ ‬בו‭ ‬שכינה‭.‬

החיבורים‭ ‬בין‭ ‬חלקים‭ ‬צריכים‭ ‬להיות‭ ‬מתוך‭ ‬חיבור‭ ‬עמוק‭, ‬מגמה‭ ‬ומשמעות‭, ‬אין‭ ‬כאן‭ ‬חיבור‭ ‬בכדי‭ ‬להבליט‭ ‬את‭ ‬הפרט‭, ‬אלא‭ ‬בדיוק‭ ‬הפוך‭ ‬החיבור‭ ‬הוא‭ ‬בכדי‭ ‬להעצים‭ ‬את‭ ‬הכלל‭, ‬ואז‭ ‬ודאי‭ ‬שחלקו‭ ‬של‭ ‬הפרטי‭ ‬מקבל‭ ‬משמעות‭ ‬גדולה‭ ‬כיוון‭ ‬שהוא‭ ‬חלק‭ ‬מדבר‭ ‬גדול‭. ‬מתי‭ ‬דבר‭ ‬זה‭ ‬יוכל‭ ‬להתקיים‭? ‬רק‭ ‬אם‭ ‬בוני‭ ‬החלקים‭ ‬מרגישים‭ ‬שהם‭ ‬ממלאים‭ ‬משימה‭ ‬אלוקית‭, ‬שליחות‭, ‬אז‭ ‬השלם‭ ‬מקבל‭ ‬משמעות‭ ‬ואז‭ ‬השכינה‭ ‬תשרה‭ ‬בתוכו‭.‬

בדורנו‭, ‬דור‭ ‬של‭ ‬גאולה‭, ‬דור‭ ‬של‭ ‬קיבוץ‭ ‬גלויות‭ ‬ותקומת‭ ‬מדינת‭ ‬ישראל‭, ‬כולנו‭, ‬כל‭ ‬חלקי‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭ ‬בונים‭ ‬יחד‭ ‬‮'‬משכן‮'‬‭, ‬בונים‭ ‬‮'‬מקדש‮'‬‭, ‬בונים‭ ‬את‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭ ‬בארצו‭, ‬לכל‭ ‬יחיד‭ ‬ויחיד‭ ‬יש‭ ‬באומה‭ ‬תפקיד‭ ‬ואסור‭ ‬שכל‭ ‬אחד‭ ‬יראה‭ ‬רק‭ ‬את‭ ‬תפקידו‭ ‬ויתעלם‭ ‬או‭ ‬יזלזל‭ ‬בתפקידו‭ ‬של‭ ‬האחר‭, ‬כל‭ ‬הכלים‭ ‬בונים‭ ‬יחד‭ ‬משכן‭ ‬כאשר‭ ‬הם‭ ‬נבנים‭ ‬בראייה‭ ‬כוללת‭, ‬וכמו‭ ‬שהתורה‭ ‬לא‭ ‬היתה‭ ‬ניתנת‭ ‬אם‭ ‬אחד‭ ‬או‭ ‬אחת‭ ‬מעם‭ ‬ישראל‭ ‬היו‭ ‬נעדרים‭ ‬ממעמד‭ ‬הר‭ ‬סיני‭ ‬וכמו‭ ‬שספר‭ ‬תורה‭ ‬פסול‭ ‬אם‭ ‬חסרה‭ ‬בו‭ ‬אפילו‭ ‬אות‭ ‬אחת‭ ‬כך‭ ‬בחלקי‭ ‬עם‭ ‬ישראל‭, ‬וכשיש‭ ‬זאת‭ ‬שורה‭ ‬שכינה‭ ‬במעשי‭ ‬ידינו‭. ‬■

עוד במדור זה

קדושה‭: ‬ להתאחד‭ ‬ולהגיע‭ ‬לקדושה

קדושה‭: ‬ להתאחד‭ ‬ולהגיע‭ ‬לקדושה

בימים‭ ‬אלו‭ ‬אנו‭ ‬מציינים‭ ‬שלושה‭ ‬אירועים‭ ‬משמעותיים‭ ‬ביותר‭ ‬בימי‭ ‬תקומת‭…
כוחן‭ ‬של‭ ‬מילים‭ ‬ובמיוחד‭ ‬בעת‭ ‬מלחמה‭ ‬

כוחן‭ ‬של‭ ‬מילים‭ ‬ובמיוחד‭ ‬בעת‭ ‬מלחמה‭ ‬

אדם‭ ‬המעיין‭ ‬בחוק‭ ‬האזרחי‭ ‬בעניין‭ ‬‘לשון‭ ‬הרע‮’‬‭ ‬יגלה‭ ‬כמה‭ ‬סלחני‭…
שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

שבת‭ ‬הגדול‭:‬ פועלים‭ ‬גאולה

השבת‭ ‬הסמוכה‭ ‬לחג‭ ‬הפסח‭ ‬נקראת‭ ‬‮'‬שבת‭ ‬הגדול‮'‬‭ ‬מטעמים‭ ‬רבים‭. ‬אחד‭…
לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

לא‭ ‬להחטיא‭ ‬את‭ ‬ההזדמנות

הרצון‭ ‬העז‭ ‬לחזור‭ ‬לשגרה‭, ‬לחזור‭ ‬למוכר‭ ‬והרגיל‭, ‬הינו‭ ‬רצון‭ ‬אנושי‭-‬טבעי‭…
תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

תָּמִים‭ ‬פָּעֳלוֹ‭ ‬צַדִּיק‭ ‬וְיָשָׁר‭ ‬הוּא

רבי‭ ‬דוד‭ ‬בן‭ ‬חסין‭ ‬ז"ל‭, ‬מגדולי‭ ‬המשוררים‭ ‬ופייטני‭ ‬יהדות‭ ‬מרוקו‭…
תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

תרומת‭ ‬הדשן‭: ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬ממשיך

לא‭, ‬אין‭ ‬זו‭ ‬טעות‭, ‬משהו‭ ‬חדש‭ ‬הרי‭ ‬לא‭ ‬יכול‭ ‬להמשיך‭…
עמלק‭ - ‬לפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬אפילו‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬

עמלק‭ - ‬לפעמים‭ ‬יש‭ ‬מצווה‭ ‬אפילו‭ ‬‮'‬לשנוא‮'‬

ישנם‭ ‬מילים‭ ‬שראוי‭ ‬היה‭ ‬שנמעיט‭ ‬מאוד‭ ‬בשימוש‭ ‬בהם‭ ‬לדוגמא‭ ‬המילה‭…
מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

מכירים את פורים? בואו ונבדוק!

1. למה לעשות דווקא?מדוע‭ ‬מרדכי‭ ‬מתעקש‭ ‬לא‭ ‬להשתחוות‭ ‬להמן‭?‬‮ ‬הרי‭ ‬מבחינה‭…
פרשת שקלים: להפוך ׳מטבע׳ ל׳אש׳

פרשת שקלים: להפוך ׳מטבע׳ ל׳אש׳

לשבת הקרובה, לפני ראש חודש אדר, יש שם מיוחד: ׳שבת…
דרוש: מנהיג עם תודעת שליחות

דרוש: מנהיג עם תודעת שליחות

מנין שואב משה רבנו את הכוח והסבלנות לראות את עם…
להעלות נר תמיד

להעלות נר תמיד

מרתקת היא הדלקת הנר, מציתים את הגפרור ומצמידים לפתילה, אין…
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

נותן נשמה לתורה, עם, ארץ ומדינה הרב צבי יהודה הכהן…
מי באמת חופשי ומי עבד?

מי באמת חופשי ומי עבד?

עדיין הרושם החזק של מעמד הר סיני ונתינת עשרת הדברות…
קבלת התורה: נשמה לעולם

קבלת התורה: נשמה לעולם

דורות רבים חיכה העולם לרגע המכונן הזה, מעמד הר סיני…
פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

פרשת בשלח- העיצה היחידה: דבר אל בני ישראל ויסעו!

רק שבוע ימים עבר מאז הניסים הגדולים שבני ישראל חוו…
מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

מדוע עשר מכות אם אפשר במכה אחת?

לכמה סבלנות נזקק משה רבינו בשליחויותיו אל פרעה? סבבים רבים…
Scroll to Top
גלילה למעלה