הרב יצחק ניסים זצ"ל

מחלוקת – כן, שנאה – לא

הרב יצחק ניסים, הרב הראשי לישראל

אפרת כהן, נכדת הרב יצחק נסים

סיפורים מחייו של הרב יצחק נסים זצ"ל

מחלוקת – כן, שנאה – לא

הרב יצחק ניסים, הרב הראשי לישראל

אפרת כהן, נכדת הרב יצחק נסים

סיפורים מחייו של הרב יצחק נסים זצ"ל

אחרונים במדור זה

עם אחד לב אחד

עם אחד לב אחד

בתשעה באב זה הרגשנו ביתר שאת את אבלו של העם…
הנחיתה על הירח

הנחיתה על הירח

בה' באב תשכ"ט (20 ביולי 1969) התרגש העולם כולו כאשר…
שלום והבנה בין האומות

שלום והבנה בין האומות

מי שעקב אחרי סיפורינו לאורך השנה כבר יודע כי הרב…
מיהו יהודי דתי

מיהו יהודי דתי

בשנת תשכ"ה (1965), עשרים שנה בלבד לאחר מלחמת העולם השנייה…
ספר "יין הטוב"

ספר "יין הטוב"

מוקדש לזכרו של דודנו היקר בצלאל נסים ע"ה, נלב"ע ט'…
אהבת ארץ ישראל

אהבת ארץ ישראל

אהבת ארץ ישראל היה טבועה ברב נסים. כפי שסיפרנו בעבר,…
לימוד תורה לנשים

לימוד תורה לנשים

  כבר הזכרנו בעבר את תשובתו של הרב נסים בנוגע…

  פעמים רבות במהלך החיים אנו עומדים בפני אי-הסכמה או ויכוח בינינו לבין הזולת. זה קורה ליחיד בקשרים האישיים והמקצועיים וקורה לכלל בקבוצה חברתית אחת מול האחרת. היכולת שלנו להתמודד נכון עם המחלוקת חשובה ונצרכת מאוד כדי שלא נגיע למקומות מצערים וקשים. המחשבה שאפשר לא להסכים עם מישהו ובכל זאת לכבדו יקרה מפז. למען מטרה זו אנו נדרשים להסתכל מעבר לנקודת המחלוקת ולזכור שיש מכלול ויש משותף. 
אחת מאמרותיו היפות של הרב נסים בנושא זה היא "ויכוח כן, הרחקת המזיק כן, שנאה – חלילה וחלילה לא". נאה דרש ונאה קיים. לסבי היו קשרים ענפים עם אישים מכל קצוות הקשת הישראלית, ובהם גם ראש הממשלה דוד בן-גוריון. חליפת מכתבים בין השניים סביב יום הולדתו ה-80 של בן-גוריון מעידה על יישום האמרה שהובאה מעלה. 

חלוקים היו על דברים רבים ומהותיים בעיקר סביב שאלת הזהות היהודית, ובכל זאת ידעו לראות באחר את המעלות והערכים והצליחו לכבד ולהעריך זה את זה.
הרב נסים כתב לבן-גוריון: "לא מעט הרהרתי אם גם אני אמנה בן מברכיך ואם אתה תשעה לברכתי […] כלום בין ריבואות הברכות תימצא אחת חדשה, מקורית? וכיצד תתקבל ברכתי? הן אתה ידעת שכמי אשר אמונת היהדות וערכיה הנאמנים הם ראש לכל מעייניו, חרדתי מכמה מעשים אשר עשית, שכן היתה תקופה שאתה קבעת במדינה בכל עניין אשר הבעת דעתך עליו. משום גודל השפעתך ניסיתי לעמוד בשער נגד אותם מעשים.
"אך דומה שברכה אחת לך, שכל המעשים הגדולים אשר עשית ואשר פי כל הודה בהם, בתעוזת עשייתם, בציפיית תוצאותם וחשיבותם, הם העומדים ושאר הדברים היו בבחינת הזמן גרמם, שגם גדול שבגדולים בשגם הוא אדם נתפש להם. הם שוב אינם קיימים.
"מצווים אנו ללכת בדרכיו של הקב"ה 'מהו הוא רחום אף אתה רחום…' כלומר: לא לשמור עברה ולא ליטור איבה […] אלא למחוק את החשבון כפי שאנו מבקשים מבוראנו. זאת ראיתי ונתתי אל ליבי לברכך. הנני מתפלל אל מי שנתן לך בריאות וחיים, כוח ויכולת העשייה, שיוסיף לחוננך בטוב שחננך, לאמץ רוחך להוסיף ולעשות למשמרת העם וארצו מתוך להט המעשה אשר בשקט ייעשה […] ולמען שלום העם והרביית אהבתו ואחדותו".
וכך השיב בן-גוריון: "דווקא טענותיך נגדי נעמו לי לא פחות מברכותייך, כי חסיד אני לדברים כנים, ודברי ביקורת של איש אמונים יקרים עיני לא פחות מדברי שבח ותהילה, ואני יודע היטב שלא כל דבריי ומעשיי נעמו לחיכך – אבל חייב איש לפעול לפי מצפונו ואמונתו – ואם כי בהרבה דברים דרכינו שונות, המאחד והמשותף מרובה על המחלק והמנוגד. אהבת ישראל והוקרת המסורת העברית ודברי נביאינו משותפים – ואני רואה בהם את העיקר".
נראה לי כי כולנו, יחידים וחברה, נוכל לקחת מסר גדול מהתנהגותם של אישים אלו.
כמה חשובים דברים אלו תמיד ובמיוחד בימי הבחירות שאנו מצויים בהם עתה.

אחרונים במדור זה

עם אחד לב אחד

עם אחד לב אחד

בתשעה באב זה הרגשנו ביתר שאת את אבלו של העם…
הנחיתה על הירח

הנחיתה על הירח

בה' באב תשכ"ט (20 ביולי 1969) התרגש העולם כולו כאשר…
שלום והבנה בין האומות

שלום והבנה בין האומות

מי שעקב אחרי סיפורינו לאורך השנה כבר יודע כי הרב…
מיהו יהודי דתי

מיהו יהודי דתי

בשנת תשכ"ה (1965), עשרים שנה בלבד לאחר מלחמת העולם השנייה…
ספר "יין הטוב"

ספר "יין הטוב"

מוקדש לזכרו של דודנו היקר בצלאל נסים ע"ה, נלב"ע ט'…
אהבת ארץ ישראל

אהבת ארץ ישראל

אהבת ארץ ישראל היה טבועה ברב נסים. כפי שסיפרנו בעבר,…
לימוד תורה לנשים

לימוד תורה לנשים

  כבר הזכרנו בעבר את תשובתו של הרב נסים בנוגע…

שתפו

Scroll to Top
גלילה למעלה